Tycker du något om förslaget ovan? I så fall säg det innan 14 maj, eller för evigt tiga. Foto: Stockholm stad

Nu kan du tycka till om nya Sätra centrum

Sätra centrum ska rivas för att byggas upp på nytt. Nu är det dags för Sätraborna själva att tycka till, när detaljplanen för området går ut på samråd.

  • Publicerad 15:37, 2 apr 2020

Dagens centrumbyggnad rivs och ersätts av ett torg med bostäder och lokaler runt om. Så står det om Sätra centrum på Stockholm stads hemsida. Men vad det innebär kan vara svårt att visualisera.

Men nu har det kommit ett förslag på detaljplan, som allmänheten har på sig fram till den 14 maj att tycka till om.

Planen består av 600 bostäder, varav 235 är hyresrätter och lika många är bostadsrätter. Resterande 130 lägenheter är studentbostäder.

Ett gång- och cykelstråk kommer gå rakt genom centrumet i öst-västlig riktning, något som är möjligt just tack vare själva rivningen av dagens byggnad.

Planen: Mer sol

Av specifikationerna framgår också att 5 000 kvadratmeter butiker kommer anläggas. Det är ungefär lika stor butiksyta som finns i centrumet i dag, enligt planen. Men förhoppningen är att den yta som utgör själva torget ska få mer sol på sig än tidigare, också för att "minimera upplevelsen av otrygga prång och baksidor".

Nuvarande centrumets fasader beskrivs i planbeskrivningen som oregelbundna, vilket leder till just den otryggheten. Det nya torget kommer enligt planen ha raka fasader med långa siktlinjer.

Det gör att upplevelsen av att någon kan gömma sig och plötsligt hoppa fram minskar, heter det i beskrivningen.

Ta digital promenad

Som många andra moderna byggen kommer taken att ha trädgårdar, som blir en gemensam yta för de boende att hänga på.

En modell av förslaget ställs ut på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, för den som vill se förslaget i miniatyr. Det finns också en digital 3d-modell att titta på på fokus Skärholmens hemsida.

Eftersom husen saknar textur ser de mest ut som sockerbitar. Så en del fantasi rekommenderas för den som surfar in för att ta sig en promenad på det ännu imaginära torget.

Framtidens Sätra

Sätra kommer enligt uträkningar att öka i befolkning med 8000 invånare, till 45 000 under de kommande åtta åren.

För att möta befolkningstillväxten ska området få ny kollektivtrafik i form av Spårväg syd, en ny spårvagn mellan Flemingsberg, Skärholmen och Älvsjö.