PÅBYGGNAD. Så här ser det nya förslaget ut, bilden till höger. Foto: Per Brandt/Ateljé Nord

Nu kan omstridda taklägenheter på Kungsholmen klubbas

Nu finns ett nytt förslag att bygga på ett funkishus i Krillan med 16 nya bostäder – och stadens tjänstemän gillar det.

  • Publicerad 20:00, 4 mar 2020

I flera år har bostadsrättsföreningen Kristinebergs strand tillsammans med byggherren GGB Properties jobbat för att bygga på funkishuset, ritat av Björn Hedwall, på Levertinsgatan. Förslagen har stött på patrull och stoppats flera gånger i instanserna efter att närboende har överklagat.

Locket på om kritiserade taklyor i Krillan

Nu är det dags igen för att nytt bygglovsförslag, det fjärde, att passera på politikernas bord i stadsbyggnadsnämnden.

Från tjänstemännens sida ger man nu tummen upp till det nya förslaget med 16 bostäder på taket, åtta stycken 3:or, fyra 2:or samt fyra 1:or.

Sedan de tidigare förslagen har bland annat tänkta stora glaspartier, som varit en av orsakerna till att förslagen stoppats, plockats bort. Istället har påbyggnaden fått en "betydlig mer nedtonad och anpassad arkitektur som tydligt underordnar sig och anknyter till befintlig byggnad", skriver stadsbyggnadskontoret.

Bland annat Skönhetsrådet och Luftfartsverket ger också tummen upp medan Trafikverket och Stadsmuseet vill att förslaget nobbas. Enligt Stadsmuseet skulle påbyggnaden bland annat "förskjuta byggnadens proportioner och 1930-talets funktionalistiska uttryck blir inte längre avläsbart i arkitekturen".

Men den bilden delar inte stadsbyggnadskontoret:

"Kontoret bedömer att tillbyggnaden efter stora omarbetningar överensstämmer med detaljplanen, både vad gäller byggrätt och tilläggsplanen om varsamhet. Den är nu väl utformad, underordnad samt anpassad till den funktionalistiska byggnaden."

Per Burewall, projektdelägare på GGB Properties är nöjd med det nya förslaget och "hoppas och tror på stora möjligheter att det kan vinna laga kraft."

– Vi tycker att det här blir 16 fantastiska bostäder i fantastiskt läge, nära tunnelbana och utan att någon ny mark tas i anspråk. Både stadsbyggnadskontoret och Skönhetsrådet står bakom det nya förslaget och det känns väldigt bra, säger Per Burewall,

Men de räknar med fortsatta överklaganden om politikerna klubbar igenom bygglovet.

– Det är ju inte osannolikt. Därför är det viktigt att vi nu har fått positiva utlåtanden från till exempel stadsbyggnadskontoret och Skönhetsrådet, säger Per Burewall.

Ärendet kommer upp på stadsbyggnadsnämnden i mars.