FÖRBUD. Från och med 1 januari 2020 blir det förbjudet att köra på Hornsgatan med bensin- och dieselbilar som underskrider Euroklass 5 och 6. Foto: Mostphotos/Miljöpartiet

Nu klubbas ny miljözon i Stockholms innerstad

Den 25 april ska trafiknämnden ta beslut om att inrätta miljözon för lätta fordon på Hornsgatan. Det innebär att det från och med nästa år enbart är bensin- och dieselbilar med Euroklass 5 eller 6 som får köra på gatan.

  • Publicerad 10:25, 15 apr 2019

Nu skärps miljökraven ytterligare på Hornsgatan. Den 25 april tar trafiknämnden beslut om att göra Hornsgatan till miljözon för lätta fordon, så kallad miljözon 2. Beslutet, som även ska klubbas i fullmäktige den 17 juni, innebär att bensin- och dieselbilar från och med 1 februari 2020 måste ha euroklass 5 eller 6 för att få köra på Hornsgatan.

Förslaget: Gör Stockholms innerstad bilfri

– Det här är både ett viktigt och angeläget beslut. Hornsgatan är den gata i Stockholm som har sämst luft. Dålig luft med höga halter av kvävedioxid drabbar särskilt barn och äldre. Genom att nu införa en miljözon på Hornsgatan så förbjuder vi de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxid från att köra där, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande.

Fem av nio partier vill stoppa dieselbilar i stan

Miljözonen kommer att omfatta samma sträcka som det nuvarande dubbdäcksförbudet. Det kommer dock att vara tillåtet att korsa Hornsgatan med utsläppsklass Euro 4 och lägre.

De grönblåas besked att införa miljözon har sedan tidigare hårt kritiserats från bland annat Socialdemokraterna.

Wanngård kräver svar om omtalade petningen av Stockholms trafikdirektör