Utkikstorn. Områdets ornitologer kommer få flera bra platser att spana ifrån. Foto: AndrénFogelström

Nu klubbas Vårbergs nya stadspark

60 miljoner kronor ska pyntas när den gamla tippen Vårbergstoppen ska förvandlas till stadspark. Ett utikikstorn, en magisk skog, utegym och scen är några exempel på vad som ska tillkomma. I veckan förväntas planerna klubbas.

  • Publicerad 11:42, 28 feb 2019

På nästa veckas möte i Stockholm stads trafiknämnd förväntas parkplanerna för Vårbergstoppen klubbas.

– Med satsningen på Vårbergstoppen så får Stockholm ett nytt landmärke där vi tillgängliggör en av stadens bästa utsikter för fler, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, i ett pressmeddelande.

60 miljoner kronor ska investeras i bland annat bättre belysning, ett utegym, en lekplats, konstverk, grillplatser och en plats för evenemang i den amfiteaterformade Grytan – där det redan i dag firas Valborg.

De dyraste bitarna blir lekplatsen som beräknas kosta 17,4 miljoner och uppiffningen av Grytan som beräknas kosta 21 miljoner kronor.

Rymdskeppslikt. Ett upplyst kojklot är en av sakerna som planeras på Vårbergs­toppen. Foto: AndrénFogelström

Lekplatsen ska ha en äventyrsdel, en sagostig och en sagoskog. Äventyrsdelen ska röra sig upp för en backe med rutschkanor, balansrep och klätterbana. Sagoskogen ska befolkas av träleoparder och innehålla flera lysande kojklot.

Toppen är med sina 90 meter över havet redan en uppskattad utsiktsplats som ofta besöks av fågelskådare. På de två topparna ska det byggas utkiksplatser, bland annat ett utkikstorn för fågelskådning på den södra toppen.

Innan planen kan bli verklighet måste även kommunfullmäktige godkänna den.

Tanken är att bygget av parken ska starta hösten eller vintern 2019 och att det ska vara färdigbyggt 2021.

Vid Vårbergstoppens fot ska 390 nya bostäder byggas i blandad bebyggelse med radhus, bostadsrätter och ungdomslägenheter. Det är en del av en redan beslutad plan.

Rest av tunnelbanebygget

Vårbergstoppen är en 90 meter hög konstgjord kulle som kom till när staden behövde en plats att dumpa 2,2 miljoner kubikmeter spräng- och schaktmassa från tunnelbanebygget.

I den norra delen av Vårbergstoppen finns Vikingaberget som är Stockholms högsta naturliga punkt, 77 meter över havet.

Lekfull backe. Längst backen kommer en lekplats gå ända in i skogen. Och pulka kommer det fortfarande gå att åka på vintern. Foto: illustration: Land

I det område som ska bli en sagoskog har Vårbergsbarn tidigare skapat en magisk glänta. Foto: Sara Ringström