Eriksdalsskolan. Tre gånger i veckan levereras ungefär 80 kilo tomater till skolan på Södermalm. Foto: Sacharias Källdén

Nu krävs läkarintyg för specialkost i skolorna

Under de senaste åren har alltfler av Stockholms elever begärt specialkost, vilket skapat en ohållbar situation i många skolkök. Därför kräver nu samtliga kommunala grundskolor i staden läkarintyg för att servera specialkost.

  • Publicerad 10:02, 14 sep 2018

I dag har vi drygt 50 tallrikar specialkost och om man då adderar kinkiga barn med föräldrar som tycker att barnen ska få äta vad de vill blir det väldigt många.

Eriksdalsskolan på Södermalm har drygt 1150 elever i årskurs F-9 och en personalstyrka på närmare 200 personer. Varje dag erbjuds två rätter, varav ett vegetariskt alternativt, samt en soppa. Förutom lunch serveras även frukost och mellanmål och allt tillagas på plats, berättar kökschefen Tomas Söber.

– Jag tror det handlar om ungefär ett ton mat om dagen. Så det blir en hel del, säger han när vi slår oss ned i en av skolans två matsalar.

Eriksdalsskolan är dessutom ett så kallat evakueringskök, vilket innebär att de hjälper andra skolor när deras egna kök inte kan användas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– I januari kommer det in en skola med 900 elever som stannar under tre terminer medan deras kök byggs om, berättar Tomas Söber som kom till Eriksdalsskolan 2011, men då hade titeln specialkostansvarig.

Krävs intyg från läkare eller psykolog

Efterfrågan på specialkost har eskalerat rejält de senaste åren. Det kan handla om diagnoser som gör att barnen tappar aptiten i samband med medicinering, i andra fall om allvarliga allergier eller överkänslighet mot vissa livsmedel. Men sedan finns det även en grupp som inte har medicinska anledningar till att välja bort vissa livsmedel. Det är den kategorin av önskemål som ska minska med de nya anvisningarna som Utbildningsförvaltningen tagit fram. Från och med höstterminen måste behov av specialkost styrkas med intyg från läkare eller psykolog i stadens alla kommunala grundskolor. Den som är vegetarian eller av etiska skäl väjer en viss diet omfattas dock inte av kravet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tomas Söber, som också varit delaktig i utformandet av blanketten som ska fyllas i av vårdnadshavaren, välkomnar initiativet.  

– Det ska inte behövas en heltidspersonal extra för att hantera alla önskemål. I dag har vi drygt 50 tallrikar specialkost och om man då adderar kinkiga barn med föräldrar som tycker att barnen ska få äta vad de vill blir det väldigt många, säger han.

Kökschefen Tomas Söber är positiv till de nya anvisningarna från Stockholms stad. Foto: Sacharias Källdén

Övermäktigt för skolorna att hantera

Enligt Stockholms stad kan de många individanpassade måltiderna innebära en fara för elever som är i behov av medicinsk specialkost. Ju fler olika rätter som lagas desto större risk att någonting går fel. Tomas nickar instämmande och konstaterar att skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, vällagad, näringsrik – och säker.

– Skolmaten måste vara trygg och ingen ska behöva bli sjuk av att äta den. Men jag vet att det finns skolor där det blivit övermäktigt eftersom de många önskemålen om specialkost växt så snabbt.

Krävs lärande även i skolmatsalen

För Eriksdalsskolan gör de nya anvisningarna egentligen ingen skillnad. Liksom en del andra skolor i staden begär de redan sedan tidigare läkarintyg. Men Tomas Söber tycker ändå det finns en viktig poäng med en enhetlig syn från stadens sida.

– Det innebär att det blir tydligare vilka regler som gäller på alla kommunala skolor i staden, säger han.

Önskemål om specialkost i kommunala grundskolor

Från och med höstterminen 2018 ska endast elever som lämnar in läkarintyg serveras specialkost i skolan. För att ansöka om specialkost använder du en gemensam blankett för Stockholms stads kommunala skolor. Med specialkost menas inte vegetarianer eller elever som av etiska skäl väljer en viss diet.

Läs mer på www.stockholm.se