Tidigare plan. Flygvy mot norr från den tidigare detaljplanen. Foto: ÅWL Arkitektur

Nu krymper bostadsplanerna i Kälvesta

Den planerade bebyggelsen längs Björnmossevägen i Kälvesta skalas ner. Efter samrådet i fjol ger staden vika och föreslår en ändring. "Vi har fått in väldigt, väldigt mycket synpunkter på förslaget", säger Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare.

  • Publicerad 16:41, 17 mar 2020

Vi har fått in väldigt, väldigt mycket synpunkter på förslaget.

Illustrationsplan. Här planerades bygget i Kälvesta. Foto: Bild: Kragh och Berglund

Under samrådet förra året, som staden nu sammanställt, framkom kritik mot att projektet i Kälvesta var för storskaligt och inte anpassat till den befintliga bebyggelsen runt Björnmossevägen, något som mitti.se var först med att rapportera om.

I detaljplanen föreslogs 385 nya bostäder, varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter och 28 som radhus.

Här planeras 350 lägenheter i Kälvesta

Under samrådet kom 374 yttranden in mot förslaget. Mestadels kritik mot byggnadernas höjd som skulle vara upp till sex våningar, men också mot placeringen av husen. Även en protestlista med 1266 namnunderskrifter inkom till stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Nu kommer en redovisning av samrådet lämnas till de politiska nämnder som berörs, med förslag på ändringar.

Stora förändringar i detaljplanen

– Det vi föreslår nu är att vi byter ut en del av flerbostadshusen mot radhus och även koncentrerar flerbostadshusen mot den södra delen av området, säger Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Det är alltså inte ett nytt förslag som ska upp till nämnden den 19 mars utan samma förslag men med stora förändringar.

– Vi utgår ifrån samrådsförslaget men föreslår stora revideringar i enlighet med det som framkom på samrådet. Det kommer i praktiken innebära att vi kommer behöva minska ner antalet bostäder i projektet, säger Alexander Hansson-Göl.

Om det nya förslaget går igenom beräknas det gå ut på granskning i slutet av 2020 och då finns en ny möjlighet att lämna synpunkter.

Samråd pågick 15 januari till 26 februari 2019.

Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.

Granskning för detaljplanen beräknas till slutet av 2020 och början av 2021, och planen förväntas kunna antas juni 2021.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt