Framtiden? Visionsbild över området mellan Axelsbergs centrum och Mälarhöjden. Foto: Illustration: Jägnefält Milton

Nu lossnar stora byggplanen för Axelsberg

18 nya punkthus med 560 lägenheter kan byggas vid Selmedalsvägen i västra Axelsberg. Nu går staden vidare med den stora byggplanen.

  • Publicerad 10:59, 23 apr 2019

Det är på båda sidor av Selmedalsvägen, mellan Axelsbergs centrum och Mälarhöjden, som staden vill bygga sex nya bostadskvarter.

Norr om gatan föreslås elva punkthus och på södra sidan föreslås ytterligare sju nya punkthus. Totalt planeras 560 bostäder, 470 av dem ska bli bostadsrätter och 90 hyresrätter.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Byggplanerna gör att stora förändringar väntar i området.

Förskolor rivs – nya byggs

I dag ligger här flera äldre förskolebyggnader och paviljonger. De rivs. Istället byggs två nya förskolor, en större fristående förskola med egen gård och en mindre förskola som placeras i ett av bostadshusen.

Natur- och parkmark kommer också att bebyggas. För att kunna spara grönska föreslår staden att flera områden runt husen även i framtiden ska vara allmän parkmark, både för att folk ska kunna röra sig fritt här och för att ekologiskt värdefull natur ska kunna bevaras. Viktiga träd ska också få stå kvar.

Planen: Nytt torg och flera höghus i Axelsberg

Mer gatuliv på Selmedalsvägen

Stadens vision är att Selmedalsvägen ska bli en mer levande stadsgata med öppna bottenvåningar och entréer mot gatan. Staden hoppas att de nya bostäderna ska göra att området används mer på kvällar och under helger och att det i sin tur gör att det känns tryggare att röra sig ute.

I början av nästa år tror stadsbyggnadskontoret att förslaget till ny detaljplan för området kan klubbas.

Foto: Illustration: Jägnefält Milton

Foto: Illustration: Jägnefält Milton

Foto: Illustration: White Arkitekter

Foto: Illustration: Grontmij

Tyck till om planen

Just nu visar staden upp sitt förslag för kvarteret Fader Bergström på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, på Axelsbergs servicehus och på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning,Telefonvägen 30.

Ett samrådsmöte hålls tisdagen den 7 maj, klockan 17-20 i Tekniska Nämndhuset.

Samrådet pågår fram till 4 juni.

Visa merVisa mindre

Förskolor som rivs

I kvarteret ligger idag flera förskolebyggnader, men tre av dem har redan tömts.

Det är förskolan Solgläntan, Skogsbacken och 88:an som redan slagits ihop och flyttats till den nybyggda förskolan Maja Myra.

Pysslingens förskola Snurran kommer också att stängas den sista juni, på grund av rivningsplanerna.

I kvarteret ligger också öppna förskolan.

Visa merVisa mindre