Nya lokaler. Rektor Ann-Katrin Averstedt och läraren Eva-Lena Paulsson packar upp leksaker som de tagit med från Lilla Kullskolan. Foto: Karin Nilsson

Nu öppnar nya lyxskolan

70 miljoner kronor senare står den klar. Lilla Kullskolan har förvandlats till ”slottet” Kristinebergsskolan som på sikt ska ta emot 550 elever.    – Vi har en fantastisk utemiljö, det känns inte som man är i stan, säger rektorn Ann-Katrin Averstedt.

  • Publicerad 10:06, 17 aug 2012

Bebisarna har växt upp och grundskoleplatserna måste bli nästan tusen till på Kungsholmen fram till 2019. Men framtiden är redan här. På onsdag nästa vecka byter nämligen Kullskolan namn till Kristinebergsskolan i och med en massiv ombyggnad av Kristinebergs slott.

550 elever
Renoveringen har kostat runt 70 miljoner kronor att genomföra och innebär att 550 elever på sikt kommer kunna plugga här.
När Vårt Kungsholmen är på plats återstår fortfarande en hel del arbete med skolgården, men i övrigt är det mesta klart. Så som den splitternya matsalen, tillagningsköket, biblioteket och de fräscha klassrummen. Rektor Ann-Katrin Averstedt visar glatt runt i det moderniserade slottet.
– Att få vara med om en sådan här sak och kunna ge eleverna det här gör en rektor stolt. Vi har varit en jätteliten skola men ska se till att den positiva andan och gemenskapen kommer vara den samma, säger Ann-Katrin Averstedt.
Till skillnad från de många trånga innerstadsskolorna kommer skolbarnen här erbjudas generöst med utomhusplats. Förutom alla nybyggda fritidsutrymmen runt om skolan, slottsgården med konstgräs och äppel- och päronträd, finns hela Kristinebergs slottspark att tillgå runt knuten. Även parken genomgår ett lyft. 
– Det är otroligt viktigt, miljön ger så mycket. På skolgården kommer det finnas bänkar så att man kommer kunna hålla utomhuslektioner, säger Ann-Katrin Averstedt.
På invigningen nästa vecka deltar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) som ser den nya skolan som en välbehövlig uppgradering, inte bara med tanke på barnen. 
– Den här delen av Kungsholmen växer väldigt starkt och det är viktigt att skollokalerna hänger med i utvecklingen så att vi i så liten utsträckning som möjligt ska behöva använda oss av paviljonger. Hela miljön runt skolan är också ett tillskott för alla som bor på Kungsholmen, säger Lotta Edholm som även hon tror att grönskan kan inspirera till lektioner i det fria.
– Det blir lättare att ha olika typer av undervisning utomhus, i parken kan man exempelvis lära ut naturvetenskapliga ämnen, säger hon.

Hitta nya lokaler

Men utökningen av Kristinebergsskolan är alltså långt ifrån nog, utbildningsförvaltningen jobbar vidare med att hitta nya lokaler för den ökande kull av grundskolebarn som väntas de närmaste åren.
Och samtidigt som Kristinebergsskolan bjuder på mycket luft, kan skolgårdarna på både Kungsholmens grundskola och Rålambshovsskolan behöva bebyggas i framtiden. Men att Kungsholmens övriga rektorer skulle vara avundsjuka på all plats runt den nya skolan tror inte Lotta Edholm:
– Nej, i huvudsak beror en skolas attraktivitet på en bra undervisning och bra lärare, inte skolgårdens utformning. 

Fakta

Elsladdskonst visas

I samband med invigningen av Kristinebergsskolan onsdagen den 22 augusti klockan 9.00 kommer konstnären Elisabeth Westerlund att vara på plats. Hon har skapat ett broderi av elsladdar på väggarna i skolans fyra trapphus. Tusentals meter vit sladd, med inslag av rött och blått, tecknar bilder som väcker fantasin till liv. Elsladdarna är inte kopplade till elnätet, utan slingrar sig fristående på väggarna. På plats är också skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) som kommer att klippa band. Trumpetfanfar utlovas.