Hem? Fastigheten där Coop forum i Vinsta ligger kan byggas ut och få 136 lägenheter inom några år. Foto: Stella Papapanagiotou

Nu planeras de första bostäderna i Vinsta

KF Stormarknadsfastigheter vill bygga 136 lägenheter vid Coop forum i Vinsta. Det blir det första steget i att göra om industriområdet till mer blandade kvarter.

  • Publicerad 15:50, 26 jan 2016

Ska man flytta in behöver man ha en förståelse för hur området ska utvecklas framöver

Idag är hela Vinsta industriområde planlagt för industriändamål vilket innebär att andra typer av verksamheter endast har tillfälliga bygglov.

KF Stormarknadsfastigheter är ett dotterbolag till Kooperativa förbundet, som driver Coop-butikerna. De äger fastigheten där Coop forum ligger och har länge drivit frågan om att ändra detaljplanen för marken.

Första steget till ett förändrat Vinsta

– För oss handlar det framför allt om att säkra handelsverksamheten. Men tanken är också att göra om en del av de tomma kontorslokalerna och att bygga till fastigheten för att skapa bostäder, säger Rolf Andersson, fastighetsutvecklare på KF fastigheter.

Vällingby Tidning har tidigare berättat om företagarföreningen Vinsta-Hässelby-Vällingbys vision att göra om Vinsta till levande stadskvarter, läs om det här: ”Om tio år kommer det att vara hett här”.

I förslaget på ny detaljplan nämns också att detta är ett första steg i att utveckla Vinsta "till ett område med blandade funktioner".

Inga detaljer än

Nu ingår alltså 136 lägenheter i förslaget men detaljerna är inte färdiga.

– Det är ett väldigt tidigt skede och kommer nog att dröja upp till fem år innan bostäderna byggs. Helheten med skolor och förskolor är viktig. Ska man flytta in behöver man ha en förståelse för hur området ska utvecklas framöver, säger Rolf Andersson.

Nästa vecka ska ärendet upp i exploateringsnämnden och Rolf Andersson hoppas att detaljplanen kan antas av fullmäktige efter sommaren.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt