Rivning. Nu tas delar av nedlagda brandstationen ner. På den här platsen ska den nya skolbyggnaden börja byggas i oktober. Foto: Elina Lundberg

Nu rivs delar av Kransens gamla brandstation

Nu jämnas delar av den gamla brandstationen i Midsommarkransen med marken. I höst börjar den nya stora grundskolan byggas på platsen.

  • Publicerad 16:56, 15 aug 2019

Nu har maskinerna börjat riva de delar av den nedlagda brandstationen som ska bort för att ge plats åt en ny efterlängtad grundskola i Kransen, vid korsningen Bäckvägen och Tellusborgsvägen.

Det är två fastigheter på baksidan av den nedlagda stationen som nu rivs. Här ska en helt ny, fem våningar hög, skolbyggnad senare resas.

Däremot sparas brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad som ligger närmast korsningen. De ska bli en del av den nya skolan och har renoverats sen i våras.

Att riva eller bevara brandstationen har varit en stridsfråga i snart ett decennium och skolan överklagades till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Helt klart: Nu byggs nya skolan i Kransen

Trots att överdomstolen gav grönt ljus för skolan redan 2017 har det sista formella beslutet om bygglov dröjt.

Byggstart i höst

Bland föräldrar i Kransen har det funnits en oro att även bygglovet ska överklagas och att det ska försena skolan ännu mer.

Kampen om ny skola splittrar Kransen

Men nu är även bygglovet klubbat och har vunnit laga kraft. Allt är därmed klart för skolans byggstart.

– I och med att vi nu har fått bygglovet så börjar vi bygga i oktober när rivningen är klar. Som det ser nu ser tidplanen ut att hålla, så att skolan är klar hösten 2022, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på skolfastighetsbolaget Sisab.

Förskola flyttas

Inför skolbygget tas också förskolebarackerna i Enbackens park nu bort. Brandstegens förskola som legat här flyttade i augusti in i en nybyggd förskola, Fiberpennan på Fastlagsvägen.

Senare ska Enbackens park rustas upp av staden. Delar av parken kommer att bli skolgård.

Den nya kommunala F-9-skolan ska rymma runt 1000 elever.

Rustas. Den här delen av brandstationen ska bevaras och renoveras. Den blir en del av den nya skolan. Foto: Elina Lundberg

Vägarbeten och bostadsbygge

I samband med skolbygget lägger staden om vatten- och avloppsledningar på Oktobergatan och Tellusborgsvägen.

Tellusborgsvägen ska också flyttas ett par meter österut för att få en mer trafiksäker miljö närmast skolan. Det blir mer plats åt gående och cyklister. Parkeringsplatsen på östra sidan av vägen tas bort.

Granne med skolbygget, vid korsningen Cedergrensvägen och Bäckvägen, jobbar Sveafastigheter med bygget av ett bostadshus med 37 lägenheter.

Mittemot skolan, på norra sidan om korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen, ska Besqab bygga två bostadshus med cirka 50 lägenheter. Bygget av bostäderna startar först när stadens arbete med Tellusborgsvägen är klart.

Vision. Så här ska den nya skolan se ut. Foto: Tengbom & Nivå arkitekter