Nu rivs den gamla macken på Östermalm

Rivningen av gamla macken och kontorshuset vid Värtavägen är i full gång. Snart rivs fasaderna och de nya, spektakulära husbygget kan börja.

  • Publicerad 14:09, 20 sep 2018

Det är Aros Bostad som ska bygga runt 120 nya bostadsrätter i två nya hus på Värtavägen. Rivningen av det befintliga huset är i full gång invändigt och om en månad ungefär beräknas fasadrivningen börja tas ner. Enligt tidigare uppgifter från byggherren är planen att rivningsarbetet ska pågå en bit in i hösten och att bygget av de nya husen tar vid direkt efter det.

Nu startar omstritt bygge vid Gärdet

Projektet har varit omstridda och protesterna från bland annat närboende har varit stora bland framförallt för att den planerade byggnaden inte passar in bland övriga hus på Gärdet. De nya husen fick även avslag i mark- och miljödomstolen som bland annat menade att de inte passar in i omgivningen. Den domen fick både staden och fastighetsägaren Aros Bostad att se rött och de fick också rätt i högsta instans. Utseendet har också ändrats under processens gång.

Planen är att inflyttningen ska börja i slutet av 2020.

Ny skiss. Så här är de nya husen tänkta att se ut. Infällt: En tidigare, ratad, skiss. Foto: Illustration: Aros Bostad/Semrén Månsson

RIVS. Macken och kontorsbyggnaden vid Värtavägen har börjat att rivas. Foto: Per Brandt

Tidigare skiss. Så här såg husen ut vid tidigare planering. Foto: Double action/Axeloth