Lyckligt slut. Berättelsen om de nedbrunna radhusen i Segeltorp ser ut att få ett lyckligt slut. Nu rivs byggnaden och om allt går enligt plan är det borta inom en månad. Foto: Claudio Britos

Nu rivs radhushelvetet i Segeltorp

I fem år har den eldhärjade radhuskroppen i Segeltorp stått fallfärdig och ansamlat skräp. Men nu lossnar rivningsplanerna. En rivningsfirma påbörjade rivningen av huset igår, tisdag.

  • Publicerad 11:38, 8 jan 2020

HuddingeDirekt har tidigare rapporterat om det så kallade "radhushelvetet" på Gamla Södertäljevägen i Segeltorp.

Känd mordbrännare bakom fuskbyggen i Huddinge

Kommunen beviljade bygglov för att bygga en radhuslänga på tomten 2014 och sedan påbörjades bygget utan startbesked samma år. Bakom bygget stod en byggfirma som senare kom att granskas av TV4:as Fuskbyggarna och som hade kopplingar till en känd mordbrännare.

År 2015 brann byggnaden vid två tillfällen. Sedan dess har resterna av huset stått orört. Anledningen är en rättstvist som uppstått mellan markägaren, byggbolaget och kommunen som gjort att rivningen dragit ut på tiden.

I slutet av november 2019 stod det klart att markägaren börjat ta in offerter från rivningsfirmor. Sedan i går, tisdag, är en rivningsfirma ute och jobbar på platsen.

Klart inom en månad

– Vi har fått kontrakt att riva det. Vårt mål är att göra det så fort som möjligt, säger Klaudi Bregu, grundare av rivfirman Uppsala bygg- och anläggning AB.

Markägarens advokat, Nils Åberg, bekräftar att rivningen är i gång.

– Man har anlitat hjälp för att riva det här. Förhoppningen är att det blir klart inom en månad, säger han.

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Under tisdagen har man börjat ta bort taket på huset och städa upp på tomten – något som inte undgått det nyfikna grannskapet.

– Igår fick jag komplimanger av många människor. De var glada eftersom vi äntligen börjat ta hand om den hemska byggnaden, säger Klaudi Bregu.

Kan byggas nytt i år

Enligt bolaget ska det just nu också pågå diskussioner med markägaren om man kan få ansvara för att bygga upp något nytt när rivningen är genomförd.

– Ja, vi diskuterar det. Vår intention är att bygga något jättekul men vi får se vad ägaren säger, säger Klaudi.

Markägarens advokat vill inte kommentera byggplanerna.

– Jag kan inte kommentera det. Det ska rivas och rensas upp sen får vi se vad som blir nästa steg. Det finns inget bygglov där som det ser ut nu, säger Nils Åberg.

Det finns alltså inga byggplaner i nuläget?

– Att det kommer byggas på den här tomten förr eller senare ser jag som självklart. Det är attraktivt. Hur och när det ska göras kan jag inte gå in på. Det ligger inte i min klients kontroll heller.

Detta har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till maj 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov cocktail kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand-, rök- och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor. Då HuddingeDirekt granskade ärendet 2017 hade byggbolaget ännu inte betalt bötesbeloppet.

Juni 2017: Hovrätten meddelar sin dom i tvisten mellan markägaren och byggbolaget. Den slår fast att det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna och innebär i praktiken att byggbolaget är ute ur bilden.

Juli 2017: Ett staket sätts upp runt tomten efter att kommunen hotat markägaren med vite.

November 2018: Huddinge kommun hotar byggbolaget om vite om de inte städar upp byggskrotet på tomten (detta gäller inte rivning av radhusen). Men det visar sig att byggbolaget gått i konkurs, vilket gör att kravet är verkningslöst.

5 maj 2019: Bygglovet går ut. Huddinge kommun förbereder hot om vite om markägaren inte börjar riva husen.

12 juni 2019: Huddinge kommun fattar beslut om att kräva att fastighetsägaren river och städar upp tomten. Om så inte görs inom två månader hotas fastighetsägaren av totalt 300 000 i vite.

30 oktober 2019: Länsstyrelsen avslår fastighetsägarens överklagan.

November 2019: Länsstyrelsens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Januari 2020: Markägaren har skrivit kontrakt med en rivningsfirma som pöbörjar rivningen den 7 januari. Den preliminära tidsplanen är en månad.

Visa merVisa mindre