Söderbon Charlotte Fernandes menar att Fatbursparken har en "död energi". Staden ska nu försöka göra den levande igen genom en ordentlig upprustning. Foto: Sacharias Kjelldén/White aktiteker

Nu rustas Fatbursparken

Körsbärsträd, lekplats och utegym är några delar av upprustningen av Fatbursparken på Södermalm. Parken ska nu bli större, mer attraktiv och upplevas som tryggare för folk att vistas i.

  • Publicerad 15:56, 3 apr 2020

Efter arbetet med citybanan grusades en stor del av Fatbursparken. Under ett par år har Stockholms stad försökt få till en plan för hur parken ska kunna restaureras för att kännas mer attraktiv, inbjudande och trygg.

– Vi har jobbat på att återställa parken efter arbetet med citybanan och även länka ihop Mariagårdstäppan med Fatbursparken för att få till en helhet, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

Projektet innebär att en del träd i parken fälls men att man istället placerar växtbäddar som ska hjälpa nyplanterade körsbärsträd att stärkas och även dagvattnet som går under marken att renas.

Parken kommer att få en hel del liv och rörelse genom bland annat en hundrastgård, en ny lekplats och utegym som ska skapa trygghet på en plats som länge kantats av stök och kriminalitet.

– Vi försöker få till en mer befolkad park för att vi vill få bort buset. Jag kan själv känna att jag inte vill gå där när det är mörkt. Men det är inte huvudskälet till att vi rustar upp, vi har ett uppdrag att återställa den här parken, förklarar Christina Winberg.

Foto: Illustration av White arkitekter

Detta ska göras

Mittstråket i parken ska kompletteras med belysning och sittplatser. Här planteras även de nya körsbärsträden. Vattenkonstverket Afrodites brunn kommer att stå kvar.

Den södra delen av parken kommer att förbli stora gräsmattor men får också mer belysning. Den "nya" delen av parken, Mariagårdstäppan, får blomsterplanteringar och sittplatser "som bildar mindre rum av trädgårdskaraktär" enligt Stockholms stads projektbeskrivning.

I hörnet av parkens norra del placeras en ny lekplats och vid Tegelhuset byggs ett utegym. Bakom utegymmet, på norra sidan av Söder torn, anläggs en hundrastgård. Här kommer en del av nuvarande körsbärsträd att försvinna för att släppa in mer ljus i parken.

När bygget med citybanan började så togs en hel del konst som satt i parken bort. Dessa kommer att återplaceras till sina ursprungliga platser i samband med upprustningen.

Upprustningen påbörjades i mars 2020. Arbetet med parken kommer att ske på vardagar och Stockholms stad varnar för att det kan orsaka en hel del buller och damm men allt ska vara klart till sommaren 2022.

– Det är jätteskönt att vi kommit så långt och att arbetet nu är igång, säger Christina Winberg.

Söderborna tycker att parken i nuläget främst känns som en passage och flera uppskattar att den nu ska rustas upp.

Charlotte Fernandez, 43, yogalärare, Södermalm. Foto: Sacharias Källdén

– Det är död energi här, säger Charlotte Fernandez. Hon bor i närheten och kommer ihåg hur det var förr.
– Runt år 2000 hängde vi alltid här. Dansare och cirkusartister, vi firade till och med midsommar här. Nu är det helt dött. Om man är inne på energier känner man det. Det är 99 procent osoft energi med stressade folk som går mot pendeln, resterande procent är typ droghandel. En jävla passage helt enkelt. Det känns inte så säkert. Jag brukar undvika att gå här på kvällen, säger hon.

Hon tycker parken borde ha fler kultur och mat.
– Det borde finnas en grafittivägg som i Snösätra, foodtrucks och street performance. Vad som helst egentligen som ger lite liv, säger hon.

Ulla Engqvist, 76 år, Södermalm. Foto: Sacharias Källdén

Ulla Engqvist har bott intill parken i 30 år.
– Jag har sett parken växa fram, de små körbärsträden bli stora. När det blommar är det som ett hav av körbärsblommor. Jag tycker det är bra som det är men det blir säkert bra sedan också. Det behövs mer belysning och sittplatser, säger hon.

Özgur Aksari, 26, och Daniel Eriksson Javid, 29. Foto: Sacharias Källdén

Kompisarna Özgur och Daniel sitter vid ett av få parkbord och snackar.
– Det är ett ganska konstigt ställe. Det har aldrig riktigt sett inbjudande ut. Det är mer som en passage. Det borde finnas buskar här så det blir mysigare att sola på sommaren, säger Daniel Eriksson.
Han ser fram emot ett utegym men tycker det borde satsas ännu mer.
– Det borde hända mer grejer, man skulle kunna ha ett café eller som i Rålis med boulebar och volleyboll, säger han.

En passage. Många vi pratar med tycker mest att parken är en passage mot pendeln. Foto: Sacharias Källdén