På g. Projektet med att rusta upp cykelstråket mellan Åkeshov och Brommaplan är igång. Foto: Ella Söderberg

Nu rustas otrygga cykelstråket i Bromma

I slutet av april sattes spaden i marken för renoveringen av cykelsträckan mellan Åkeshov och Brommaplan. Syftet är att bidra till en säkrare pendlingssituation för både cyklister och fotgängare.

  • Publicerad 12:06, 7 maj 2019

I början av förra året skrev vi om att cykelsträckan mellan Brommaplan och Åkeshov, en del av det så kallade Hässelbystråket, skulle rustas upp. Då var beskedet att renoveringen skulle stå klar under våren 2019. Men projektet kom inte igång förrän veckan efter påsk.

– Projektering och upphandlingsprocessen har tagit längre tid än man uppskattade i ett tidigt skede, skriver Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret i ett mejl.

Otrygg cykelväg i Åkeshov rustas upp

Separat gångbana

Sträckan har tidigare beskrivits som otrygg med dess blandtrafik, och planen är att det ska bli en dubbelriktad cykelbana med en separerad gångbana. Cykelbanan kommer vara 3,25 meter bred, och ligga närmast Bergslagsvägen.

För att göra detta kommer lokalgatan, mellan vändplanen öster om Åkeshovsvägen, byggas om från en kombinerad gång- och cykelbana till en två meter bred gångbana.

Hastigheterna kommer också att begränsas vid cirkulationsplatsen i Åkeshov.

– Cykelbanan blir upphöjd så att den blir ett fartgupp för bilisterna. Gatan kommer även skyltas så att bilister får lämna företräde åt cykelbanan vid korsningen, säger Malinda Flodman.

Plats för 150 cyklar

Förutom att cykelbanan blir större, kommer den nuvarande cykelparkeringen vid Åkeshovs tunnelbana rivas för att ge plats åt en ny, större parkering med plats för 150 cyklar.

Enligt trafikkontoret kommer allt stå klart hösten 2020.

– Men vissa etapper av projektet kan komma att öppnas tidigare, till exempel den nya cykelparkeringen vid Åkeshov, säger Malinda Flodman.

Tillfällig. I veckan sattes en tillfällig cykelparkering upp medan bygget av den nya cykelparkeringen pågår. Foto: Ella Söderberg

Rivs. Den nuvarande cykelparkeringen ska rivas för att ge plats för en ny, med plats för 150 cyklar. Foto: Ella Söderberg