Rivstart. Den del av fasaden som vetter mot norr fick bita i gräset först. Till höger ser vi den västliga, mer intakta, delen av huset. Foto: Alexander Kuronen

Nu ryker Kärrtorps gamla kontorshus

Svenska bostäder har påbörjat rivningen av sitt områdeskontor på Lågskärsvägen intill Kärrtorps centrum. Ur tomrummet ska det i stället växa hyresrätter, närmare bestämt 38 stycken.

  • Publicerad 12:18, 11 aug 2020

Rivningen beräknas pågå till och med månadsslutet. Det nya bostadshuset – som består av en lägre del om två våningar och en högre om åtta – är tänkt att vara färdigbyggt i maj eller juni 2022.

Då ska även ytterligare en bostadssatsning vara på plats, nämligen två nya lamellhus vid korsningen Söderarmsvägen/Karlsövägen. Dessa två byggnader ska sammantaget rymma cirka 30 lägenheter. På platsen finns i dag en parkeringsplats, men i och med förtätningen får Kärrtorpsborna finna sig att antalet p-rutor i området minskar.

Christopher Hoff, projektledare på Svenska bostäder, är inte nämnvärt bekymrad över detta faktum. Enligt honom ligger projektet i linje med stadens satsning mot en bilfriare stad.

– Jag tror att det kommer att bli ett lyft för området. En parkeringsplats kan kännas lite otrygg och nu blir det i alla fall lägenheter, säger han.

Nära tunnelbanan

Ett större gissel har varit att finna villiga entreprenörer för byggprojektet, då arbetet intill Lågskärsvägen ligger betänkligt nära tunnelbanan. Nu är detta löst samtidigt som Svenska bostäder har en tät dialog med SL.

Samtidigt är Hoff beredd på att det centrala projektet väcker reaktioner:

– Jag kan förstå att boende tycker att det bullrar men det gör det i de flesta byggprojekten.

– Det blir alltid en utmaning för boende under tiden men vi hoppas att de ska se hur fint det blir efteråt.

Visionsbild. Så här ska slutresultatet på Lågskärsvägen se ut. Foto: Stockholms stad