Sänkning. Ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen sänker den planerade skyskrapan i Hjorthagen till 90 meter. Foto: Herzog & de Meuron

Nu sänks höjden på skyskrapan i Hjorthagen igen

Först var det 150 meter, sen 120. Nu är det åter nya bud för höjden på den planerade skyskrapan i Hjorthagen – Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att bostadshuset får bli 90 meter högt.

  • Publicerad 14:45, 16 jun 2016

Från början skulle den planerade skyskrapan i Hjorthagen, som ska ersätta en av gasklockorna, bli 150 meter hög (vilket innebär 170 meter över nollplanet) och innefatta cirka 520 lägenheter. Sen ändrades planerna, huset skulle sänkas till 120 meter och lägenhetsantalet till runt 320.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen sagt sitt och huset sänks ytterligare – 90 meter hög får skyskrapan bli. Det innebär att den nya byggnaden blir lika hög som gasklockan är i dag.

När Stockholms stad först antog detaljplanen om att Gasklocka 4 från 1930-talet skulle rivas och ersättas med skyskrapan överklagade föreningar och Fortum beslutet. Föreningarna menade att riksintresset och nationalstadsparken skulle skadas av bygget och Fortum sa att huset skulle kunna träffas av en rökgasplym från Värtaverket. Mark- och miljödomstolen upphävde därför planen.

Staden överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså fastslår att skyskrapan kan byggas. Domstolen menar att varken nationalstadsparken eller riksintresset för kulturmiljövården påverkas nämnvärt. Däremot skulle Värtaverkets verksamhet begränsas av skyskrapans höjd och det är därför man sänker höjden till 90 meter. Staden har gått med på sänkningen.

LÄS ÄVEN: Två nya skyskrapor planeras i Stockholm