Större. Adolfsbergsskolan hyr in sig i en kontorsbyggnad, och expanderar nu lokalerna. Foto: Ellinor Prawitz

Nu ska Adolfsbergsskolan bli större

För att kunna ta emot fler elever vid Adolfsbergsskolan planeras en paviljong och ett idrottstält byggas vid skolan. Något som skulle ge plats för totalt 720 elever. Det blir då en F-6-skola.

  • Publicerad 17:18, 10 feb 2020

Rivningen ska påbörjas nästa vecka

Hösten 2018 flyttade de första eleverna in i Adolfsbergsskolan som huserar i en kontorsbyggnad i Mariehäll. Men behovet av skolor är stort i området, och från första januari i år hyrde utbildningsförvaltningen in sig på ytterligare lokaler i samma fastighet för att kunna utöka antalet elevplatser.

LÄS ÄVEN: Så ska fler elever få plats i Adolfsbergsskolan

De nya lokalerna ska stå redo inför skolstarten i augusti och ta emot 100 fler elever.

Idag går det cirka 135 elever i förskoleklass och årskurs 1, och planen är att skolan ska fyllas på fler elever varje år. Därför har utbildningsnämnden godkänt ett förslag om att bygga en paviljong och ett idrottstält i området för att eleverna ska få plats.

Två befintliga hus rivs

För att göra detta kommer två tomma 40-talshus som står längs Tegelbergsvägen att rivas. Båda har sprickor och sättningar som varken anses vara lämpliga att bevara, eller ekonomiskt försvarbart att renovera.

– Rivningen ska påbörjas nästa vecka och kommer att pågå fram till maj. Efter det tar markarbeten vid vilket brukar ta ett halvår. Hösten 2020 ska man ställa i ordning idrottstältet, och paviljongen hoppas tas i bruk sommaren 2021, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på Sisab.

Pompa. Adolfsbergsskolan invigdes i augusti 2018, på plats var Olle Burell (S), dåvarande oppositionsborgarråd, för att klippa bandet. Foto: Mikael Andersson

Den nya paviljongen innebär att totalt 730 elever skulle få plats i skolan, men det är bråttom, den måste stå klar innan höstterminen 2021. Idrottstältet i sin tur beräknas stå klar redan i januari 2021.

– Vi inväntar beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott den 25 mars och därefter kommer vi att lägga beställning på genomförande till Sisab, skriver Mikael Kaspar, grundskolechef på utbildningsförvaltningen, i ett mejl.

I samband med det ska även en ny skolgård anläggas i olika etapper.

Paviljongen och idrottstältet beräknas kosta 35 miljoner, med en tillkommande årshyra på cirka 13,1 miljoner kronor.

I det långa loppet är tanken att skolan ska få en permanent plats att stå på. När den är lokaliserad, har staden planer på att bygga 214 nya bostäder och studentlägenheter på platsen där skolan står idag.

Får nytt kök

Från 2021 kommer det tillfälliga köket i den nuvarande byggnaden att stängas av, och samtliga elever kommer istället äta i paviljongens kök.

Den gamla matsalen ska istället användas till bibliotek.