Övervakning. Snart kan samtliga tunnelbanevagnar utrustas med livekameror som är direkt uppkopplade till SL:s trygghetscentral. Foto: Sacharias Källdén

Nu ska alla tunnelbanevagnar få livekameror

Inom en snar framtid kan livekameror sättas upp i samtliga tunnelbanevagnar i Stockholm. Kamerorna är tänkta att vara direkt uppkopplade till SL:s trygghetscentral, vilket beräknas kosta 100 miljoner kronor.

  • Publicerad 13:31, 16 aug 2019

Alla vagnar i Stockholms tunnelbana ska rustas med livekameror, rapporterar Svenska Dagbladet.

Tidigare var Region Stockholms ambition att endast de senaste modellerna av tunnelbanevagnarna, C30, skulle installeras med livekameror, men nu vill Regionen utöka detta till att även omfatta de drygt 270 vagnarna av modellen C20 som redan är i bruk.

Kamerorna är tänkta att vara direkt uppkopplade till SL:s trygghetscentral, vilket beräknas kosta 100 miljoner kronor.

Brottsförebyggande

Tidigare har livekameror i tunnelbanan bara funnits på fasta platser som perronger och uppgångar. Tanken med livekameror är att det ska gå snabbare att agera om något händer i tågen.

– Ringer en resenär som är med om något kan man direkt bedöma situationen och se vilken typ av hjälp som behövs sättas in. Om det är räddningsinsatser, sjukvård eller polis som krävs, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm, till tidningen.

Enligt Tamsons kommer kamerorna även bidra till att det blir lättare att upptäcka brott och arbeta snabbare vid brottsfall. Kamerorna ska även fungera brottsförebyggande.

– Brottsligheten på stationerna har minskat sedan vi fick livekameror. Nu kan vi ta den på bar gärning som begår brott inne i vagnarna, säger han till Svenska Dagbladet.

Undantag från GDPR

Tunnelbanan har ett undantag i den nya kamerabevakningslagen, som är ett komplement till den gemensamma dataskyddsförordningen GDPR (general data protection regulation) som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018.