Positiv. Anders Wengelin berättar att tillbyggnaden kommer kunna samla både anställda och församlingen på ett och samma ställe. Foto: Mikael Andersson

Nu ska Ängbykyrkan byggas ut

För att kunna samla anställda och församlingsmedlemmar på samma plats ska Ängbykyrkan få både en tillbyggnad i trä och ett helt nytt kapell. I juli börjar man spränga i marken.

  • Publicerad 15:24, 26 jun 2020

1959 invigdes Ängbykyrkan för första gången och 40 år senare gjordes en totalrenovering av själva kyrkan. Men nu är det dags för övriga lokaler ett få sig ett lyft, och norr om församlingshuset ska både en helt ny träbyggnad och ett litet kapell anläggas.

– I dagsläget är vi utspridda i olika lokaler, men kyrkoherden har en vision om att ta fram en centraliserad organisation där alla anställda ska få plats på samma ställe, säger Anders Wengelin som är ordförande i Bromma församlings fastighetsutskott.

Församlingen har idag Ängbykyrkan, kvarterskyrkan i Mariehäll, Bromma kyrka och Famnenkyrkan vid Brommaplan. Men vid Brommaplan planerar staden att bygga bostäder längs med tunnelbanan, och har därför köpt kyrkans lokal.

Ska gå att hyra lokalen

Planen är att den nya tillbyggnaden ska ha tre våningar. Längst ned ska en stor samlingslokal byggas med plats för cirka 350 personer.

– Det blir den enda samlingslokalen i området förutom den i Södra Ängby skola. Men vi kommer inte utnyttja den jämt, därför är det en perfekt lokal för företag att hyra vid konferenser eller liknande, säger Anders Wengelin.

I den nya tillbyggnaden ska det också vara plats för pastorsexpedition, kontorslandskap samt en repetitionssal för kyrkans kör.

Väster om den befintliga församlingslokalen har kyrkan tre lägenheter. Två av dessa ska blåsas ut för att ge plats för kontor och personalmatsal. Den tredje ska rivas, och här är tanken att ett litet kapell byggs.

– Det innebär att när vi sedan flyttar från Famnen kommer det fortfarande finnas tre gudstjänstlokaler tillgängliga i Bromma, säger Anders Wengelin.

De nya byggnaderna kommer att vara tillgänglighetsanpassade, så både hissar och ramper kommer att finnas.

För två år sedan fick församlingen bygglov, och nu har det grävts ned kablar, gjorts en asbestsanering och satts upp skydd runt träden så de inte ska ta skada av bygget.

– Andra veckan i juli börjar det sprängas berg, något som kommer ta cirka tio veckor innan vi har gropen. Efter det börjar betongarbetena, berättar Anders Wengelin.

Preliminärt är att allt ska stå klart första kvartalet 2022, och då flyttas verksamheten i Famnenkyrkan hit.

Illustration. Så här är de renoverade lägenheterna, kapellet och tillbyggnaden tänkt att se ut. Foto: : Arkitektbyrån Witte Sundell

Kulturhistoriskt värde

Området runt Ängbykyrkan är blåklassat av Stadsmuseet, vilket innebär att det har ett kulturhistoriskt värde. Därför finns en plan att bevara så mycket som möjligt av de nuvarande lokalerna. Själva kyrkan kommer inte att beröras av ombyggnationen.

De olika verksamheterna som Ängbykyrkan håller i, exempelvis öppna förskolan och Café Nykomling, ska inte påverkas under byggtiden.