Järfällavägens norra del, vid Brantvägen, är en sträcka längs Kungsängenstråket som ska förbättras. "Den största vinsten är att det blir tryggare", säger Gustaf Bergeröd, cykelsamordnare. Foto: Mikael Andersson

Nu ska cyklisterna få egen bana i Jakan

Ett cykelstråk utan cykelbana. Så ser det ut vid Brantvägen i Jakobsberg idag. Det är en av platserna längs det regionala cykelstråket Kungsängenstråket som börjar rustas upp i år.

  • Publicerad 16:43, 14 mar 2017

Ny asfalt, bättre belysning, bredare cykelvägar med tydligare avgränsningar mot gångtrafikanterna och tryggare korsningar.

Kungsängenstråket ska rustas upp, som totalt består av 11 kilometer cykelväg rakt igenom Järfälla. På vissa håll blir det för första gången riktiga cykelbanor.

Som vid Järfällavägens norra del, från och med korsningen Brantvägen. Här finns idag ingen separat cykelväg utan cyklisterna samsas med bilisterna.

Alternativet att ta en kortare omväg upp på Grönvretsvägen finns. Men tanken med de nya stråken är att anlägga gång- och cykelvägar som gör det enklare och smidigare att cykelpendla genom kommunen.

Under våren påbörjas arbetet med den 650 meter långa sträckan på Järfällavägen från Brantvägen till skogen.

– Den största vinsten är att det blir tryggare. Man kommer att vara separerad från både bilar och gående när man cyklar, säger Gustaf Bergeröd, cykelsamordnare på Järfälla kommun.

Foto: Järfälla kommun

Vissa delar klara

Sträckan fortsätter sedan på oupplysta skogsvägar bort mot Kallhäll – än så länge. Det dröjer lite längre innan den biten kan påbörjas, dels eftersom det är ett naturreservat, dels eftersom Järfälla kommun inte äger all mark.

– Men Trafikverket har byggt en gång- och cykelbro över järnvägen till Passadvägen så att man kan åka på belysta och asfalterade vägar till dess att vägen genom skogen byggs, säger Gustaf Bergeröd.

Järfällavägens norra del är inte ensam om att få ett lyft den närmsta tiden. Några bitar av Kungsängenstråket är redan klara och flera ligger i startgroparna under 2017. Men helt färdigt blir det inte förrän efter 2020.

"Mångdubbla cyklismen"

Majoriteten av cykel- och gångvägarna längs Kungsängenstråket är idag tre meter breda. Nu ska de bli minst 4,5 meter.

– Det kommer att bli bättre för gående också. Man kommer att kunna gå utan att behöva vara orolig för att det ska komma en cykel i ryggen, säger Gustaf Bergeröd.

Kommer ni att ta av bilvägarna när ni bygger ut dem?

– Ytan för körfälten för motortrafiken kommer att vara ungefär den samma. Oftast finns ytor att ta av här i Järfälla. Det är värre om man ska bygga om i innerstan, där sektionerna är trängre. Då krävs det en större prioritering mellan trafikslagen.

De regionala cykelstråken är en del av Trafikverkets regionala cykelplan. I den finns målet att 20 procent av alla resor ska ske med cykel till 2030.

– Vi behöver mångdubbla cykelandelen i Järfälla för att komma upp i vårt mål. Det handlar egentligen om hur man bygger i stort. För att öka andelen gående och cyklister behöver vi bygga en stadsmiljö där det är nära till allt.

Det görs längs Kungsängenstråket

Kungsängenstråket är ett av flera i Stockholms län och är totalt 30 kilometer långt mellan Kungsängen och Stockholms stadshus. I Järfälla kommer det att gå från Stäket i norr, via Jakobsberg, och därefter i två grenar söderut mot Spånga - en via Barkarby och en via Lunda industriområde.

Redan färdiga delar: Från Bolinder strand i Kallhäll till Stäket, sträcka söder om Jakobsbergs station, Järfällavägen förbi Saab mot Växthusvägen.

Påbörjas 2017: Kallhälls station, Järfällavägen/Brantvägen, längs med pendelspåren nedanför Söderhöjden i Jakobsberg och mellan Växthusvägen och Österdalsvägen, Lundavägen.

Mellan 2018 och 2020: Stäketbron som byts ut 2020, skogsväg mellan Jakobsberg och Kallhäll, längs pendelspåren från Veddesta ner mot Barkarby station, sträcka vid Jakobsbergs station (2018-2019), Byleden i Skälby.

Förändringar

Separerade gång och cykelbanor.

Bredare gång- och cykelbanor: minst 4,5 meter totalt (2,5 meter för cykel och 2 meter för gående). På vissa håll över 7 meter breda.

Ny LED-beslysning längs sträckan

Säkrare korsningar med till exempel upphöjda farthinder och bättre siktförhållanden.

Helt nya cykelbanor i Jakobsberg, Stäket och Veddesta.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Så blev försöket med sex timmars arbetsdag i Järfälla

Nyheter 50-tal medarebetare fick kortare arbetsdagar Från i höstas har närmare 50 socialtjänstanställda i Järfälla provat på sex timmars arbetsdag. Nu löper projektet mot sitt slut – och det får både ris och ros.fredag 18/5 11:21

Stadens kritik efter besök på studentbygge

Nyheter ✔Hissen fick stängas av ✔Fuskade med balkongerna Vi har tidigare skrivit att studenterna i Spångas nya studentbostäder på Nekvägen tycker att säkerheten brister. Nu har staden satt användningsförbud på studenternas hiss.fredag 18/5 9:50