Fisksjöbron. Så här ser bron över Husarviken ut i dag. Foto: Patrik Wirén

Nu ska den omdiskuterade bron åtgärdas

Fisksjöbron har engagerat både cyklister och gående det senaste året. Men nu ska det – förhoppningsvis – bli ordning på den omdebatterade bron.

  • Publicerad 15:43, 20 sep 2019

Under förra sommaren krympte det trä som lagts på Fisksjöbron som går över Husarviken i Norra Djurgårdsstaden. Rejäla sprickor uppstod, vilket skapade en del upprörda känslor. Bland annat skrev vi om hur en cyklist föll och gjorde sig illa efter att ha fastnat med däcket i en spricka. De boende i området satte då upp varningsskyltar – trots att bron är en gångbro som inte är avsedd att cykla på.

Boende varnar cyklister för farlig bro

Nu ska det i alla fall läggas nytt trä – och den här gången på bredden istället för på längden. Träet ska även läggas tätare för att minska risken för sprickor.

Materialet väntas komma nästa vecka och förhoppningen är att arbetet är avslutat under oktober. Att det tagit längre tid än väntat förklarar exploateringskontoret med att de behövt handla upp projekteringen och fastställa att lösningen verkligen fungerar. 

Täckning av bro upprör på Östermalm