Smärtor. Tusentals flickor födda år 2000 ska få svara på frågor om endometrios för att vården i Stockholms ska bli bättre. Foto: Karin Nilsson

Nu ska fler med svåra menssmärtor få hjälp

Vårdpersonal i Stockholm ska bli bättre på att upptäcka och behandla människor med svåra menssmärtor – endometrios.

  • Publicerad 11:48, 20 feb 2017

"Det är normalt att ont vid mens. Ta en alvedon." En inte ovanlig fras som människor med endometrios får höra när de söker vård för smärtor.

Så många som var tioende person har endometrios – den dolda folksjukdomen som innebär starka smärtor i samband med mens. Nu ska kunskaperna om sjukdomen hos vårdpersonal bli bättre.

Landstinget skickar under våren ut en enkät till flickor i länet som är födda år 2000 för att få veta mer om sjukdomen. Utöver flickorna kommer även barnmorskor på ungdomsmottagningar, skolsköterskor och husläkare att få ta del av frågorna i enkäten.

– Vården i dag för kvinnor med endometrios är under all kritik. Det tar sju till åtta år i dag att få en diagnos. Vi vill skapa oss en vettig bild om hur det är för de som har endometrios så att vi kan organisera en fungerande vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

"Varje månad blev jag ett monster" – nu vill Karin Adelsköld prata PMS

Landstinget kommer totalt att lägga tre miljoner för att stärka kunskaperna och därmed förbättra vården för endometriospatienter. Det är framför allt hos ungdomsmottagningar, elevhälsa och primärvården som kunskapsstödet behöver bli bättre, menar Ella Bohlin.

Hon hoppas att de tre miljonerna ska räcka.

– Vi ska ju naturligtvis följa upp och om vi ser att vi behöver satsa mer gör vi det. Vi ska ju höja kunskapen permanent.

Varför finns inte kunskapen hos vårdpersonal redan i dag?

– Det är oerhört mycket myter kopplat till endometrios, som att "du är för ung för att ha endometrios", "när du blir gravid kommer det försvinna". Ofta avfärdas det som vanliga menssmärtor och kvinnor blir hemskickade med en Alvedon. Det här är ju något helt annat, det här är ju fruktansvärda smärtor.

– Jag tror att det handlar om att det är en sjukdom som kvinnor har och det tas inte på lika stort allvar. Det är en bortglömd sjukdom.