Gator i City ska bli mer trafiksäkra med bland annat fartgupp. Foto: Rolf Andersson

Nu ska gator i City bli säkrare för gående

Nästa vecka startar byggen för att öka framkomligheten och säkerheten för gående på Olof Palmes gata och Mäster Samuelsgatan.

  • Publicerad 18:50, 10 sep 2019

Nästa vecka startar bygget av trafiksäkerhetsåtgärder på Olof Palmes gata och nästnästa vecka på Mäster Samuelsgatan. Åtgärder sker på flera platser i staden och ett genomförandebeslut fattades i trafiknämnden i augusti 2018.

På Olof Palmes gata kommer man att bredda gångbanorna och bygga fartgupp i korsningarna vid Klara Norra Kyrkogata, Holländargatan och Olofsgatan.

Nu har del av Vasagatan öppnat igen

På Mäster Samuelsgatan kommer man att bredda gångbanorna och bygga fartgupp i korsningen vid Slöjdgatan, bredda gångbanorna vid korsningen med Klara Norra Kyrkogata samt bredda gångbanorna och bygga fartgupp i höjd med Sveavägen.

Olof Palmes gata kommer att få en sänkt hastighetsgräns från 50 km/h till 40 km/h, men omskyltningen sker först 2020. Mäster Samuelsgatan behåller sin gräns på 30 km/h.

– Trafiksäkerhetsåtgärder är viktiga för att minska antalet olyckor och dödsfall i trafiken. Därför är det välkommet att vi nu kan genomföra åtgärder på två av de gator i City som har en mycket stor mängd gående, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).