Renovering. Nu lyfts den nya bron över Söderström på plats. Foto: Mikael Ullén, Trafikverket.

Nu ska Getingmidjans nya bro lyftas på plats

En 200 meter lång och 1 350 ton tung ny bro ska placeras över Söderström under måndagseftermiddagen. Men förberedelserna pågår just nu för fullt.

  • Publicerad 13:40, 12 jul 2019

Just nu är renoveringsarbetetarbetet med Getingmidjan, den järnvägssträcka mellan Stockholm Central och Stockholm södra, i full gång. Detta har lett till att tågen som egentligen skulle trafikera sträckan, har fått alternativa start- och slutstationer.

På måndag eftermiddag, den 15 juli, kommer den nya bron som löper över Söderström att lyftas på plats. Den nya bron väger 1 350 ton och är nästan 200 meter lång, och allt arbete kommer att ske från lastbåtar.

Enligt trafikverket är brons placering det mest kritiska momentet som utförs i samband med renoveringen av Getingmidjan.

– Det mest komplicerade med själva brolyftet blir att på centimetern finpositionera och lyfta på en bro som är nästan 200 meter lång och väger mer än 1350 ton - från pråmar i strömmande vatten och där både vindar och väderlek påverkar arbetet, berättar Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Broöverbyggnaden ligger just nu i Västerås hamn, och anländer till Stockholm under söndagskvällen. Redan klockan 08.00 på måndagsmorgonen kommer man att placera ut lastfärjorna under bron, och därefter vid 16.00 seglas bron in mot Getingmidjan och lyfts på plats.