Beslut. En ny hundrastgård ska anläggas. Foto: Mostphotos

Nu ska hundar få kuta loss vid Lillsjön

Förslaget kom in från en boende vid Lillsjön och nu är beslutet taget. En hundrastgård om cirka 1000 kvadratmeter ska anläggas.

  • Publicerad 08:00, 6 okt 2018

Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anlägga en hundrastgård i anslutning till Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön, den södra delen. Det beslutades i det senaste sammanträdet den 19 september.

– I samband med beslutet om naturreservat runt Lillsjön/Örnässjön framkom önskemål från kommuninnevånare om hundrastgård, vilket vi lyssnat in, kommenterar Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inget kopplingstvång?

Till bakgrunden för beslutet hör även en utredning kring möjligheten att inte behöva ha kopplingstvång på hundar i området. Men med hänsyn till att det finns flera promenadvägar och stigar, samt att Lillsjöskolan ligger i direkt anslutning, blev bedömningen att det inte är lämpligt att ha lösa hundar där.

I den inhägnade rastgården som ska anläggas kommer hundar kunna släppas lösa och springa fritt och leka på 1000 kvadratmeter.

Det kan i framtiden, om det finns behov av det, bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade hundrastgårdar i naturreservatet.

Inbrott vid badplats

Inbrottet i kiosken vid badplatsen gav ingenting – mer än en 6-8 år gammal dator. Samt besvär med reparationer.måndag 24/6 10:34

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt