Nu ska hyresgästerna bo mer klimatsmart

Ut med oljepannor och in med led-lampor och laddstolpar. Nu ska Ekerö bostäder bli ett mer miljövänligt bostadsbolag.

  • Publicerad 14:19, 25 nov 2018

Varför ska vi använda fossila bränslen när det finns miljövänliga alternativ?

För tio år sedan startade branschorganisationen Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, energiutmaningen Skåneinitiativet för att minska energiförbrukningen med 20 procent.

Nu har initiativet breddats till ett nytt gemensamt upprop inför 2019, för att bostadsföretagen ska vara helt fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

I oktober skickades Sabo ut brev med en avsiktsförklaring till alla de 313 medlemsbolagen. Ekerö bostäder, som tidigare var med i Skåneinitiativet, är med i matchen även i det förnyade initiativet. Förra veckan undertecknade bolaget sitt åtagande.

– Behovet av hållbarhet är väldigt stort överhuvudtaget och vi måste se till att vi minskar vår energianvändning så att vi inte får slut på våra resurser. Varför ska vi använda fossila bränslen när det finns miljövänliga alternativ? säger Cecilia Matthews, informations- och marknadsansvarig på Ekerö bostäder.

Det kommunägda bostadsbolaget kommer nu att sätta igång med en rad olika åtgärder för att göra allmännyttan på Mälaröarna mer miljövänlig och klimatsmart – i första hand fossilfri.

– Vi har redan gjort väldigt mycket. Vi har pelletsanläggningar och vi köper miljövänlig el. Men vi har också fortfarande några oljepannor i våra småhus, de måste vi byta ut.

”Finns en del att göra”

Men för att uppnå fossilfrihet gäller det även att se över bolagets fordon och ställa krav på leverantörer av tjänster och produkter.

I det tidigare Skåneinitiativet deltog 105 bostadsbolag runt om i landet och Cecilia Matthews skulle bli förvånad om det skulle bli färre nu.

När Sabo nu breddar sitt initiativ är målet att klimatpåverkan ska minska i alla delar av bostadsbolagens verksamheter. Där finns en hel del att göra.

– Vi kommer bland annat att byta ut våra solpaneler så att de blir mer energieffektiva, vi ska byta till led-belysning i all gemensam belysning och kommer även att sätta upp laddningsstolpar för elbilar på alla parkeringsplatser som i dag har motorvärmare, säger Cecilia Matthews.

Sedan Skåneinitiativet startade 2007 har Ekerö bostäder lyckats minska energianvändningen med drygt 20 procent.

– Nu jobbar vi hårt med att få ner förbrukningen ännu mer.

Sabo vill även att hyresgästerna ska få hjälp med att uppnå en mer miljövänlig livsstil, bland annat med hjälp av hushållsnära återvinning och bättre möjligheter till samåkning.

– Där har vi ingen färdig plan, men vi har ju några år på oss. Mycket av det här hade vi gjort ändå, men det här initiativet kommer att skynda på oss, säger Cecilia Matthews.

Fossila bränslen

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sedimenterad berggrund. De har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på havs- och sjöbottnar.

Kol, olja och naturgas nybildas fortfarande, men i mycket långsam takt.

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser och användningen av dem står för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning.

Källa: Naturvårdsverket

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15