Renare. Långsjön är en av de sjöar som staden satsar på nästa år. Bland annat ska dagvatten som kommer ut i sjön renas. Foto: Linda Gren

Nu ska Långsjöns vatten bli renare

Klarare vatten, mindre risk för algblomning och ett rikare fisk- och djurliv. Nu satsar staden på att rena Långsjön.

  • Publicerad 20:00, 7 okt 2019

Långsjön är en av stans övergödda sjöar som dras med algblomningar och brungrumligt vatten. Men nästa år drar en rad insatser igång för att förbättra läget i sjön, när Långsjön får del av de 40 miljoner som den grönblåa majoriteten lägger på att rena sjöar och vattendrag under 2020.

Dels ska staden binda fosfor vid sjöbottnen med hjälp av aluminium. Insatsen, som minskar övergödningen, planeras också i Söderortssjöarna Drevviken och Magelungen.

Vid Långsjön ska dagvattnet som rinner ut i sjön också renas bättre. Till exempel ska anlagda våtmarker och nedsänkta växtbäddar och fördröjningsmagasin förhindra att skadliga ämnen når badsjön.

Avloppen rinner ut i Långsjön – men du kan ändå bada

Stopp för biltvätt på gatan

Men staden behöver också Långsjöbornas hjälp för att förbättra sjöns status. Folk måste sluta tvätta sina bilar på gatan.

– Jag tror att de som bor och rör sig runt Långsjön förstår att det inte är bra att tvätta bilen på gatan, men de kanske snarare tror att det handlar om att spara vatten. Problemet är att det smutsiga vattnet går rätt ner i badsjön, och vi behöver informera mer om det, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Långsjön fylld med – kranvatten

"Se mer liv i vattnet"

Totalt planerar staden sjutton olika åtgärder för att göra Långsjöns vatten renare. Alla blir inte klara i år. Totalnotan väntas landa på 25 miljoner kronor.

– Vi tror att det kommer att bli synliga förändringar i sjön, att vi kommer få färre tillfällen med algblomning och se mer liv i vattnet, säger Katarina Luhr.

Aluminium ska rena Huddinges sjöar

Enligt miljöborgarrådet tycker stockholmarna att satsningarna på sjöarna är välinvesterade pengar.

– Vi har gjort undersökningar som visar att stockholmare säger att "om jag, mina barn och barnbarn kommer att kunna bada och fiska är det värt det", säger hon.

Så mår Långsjön

I början av 1900-talet släpptes stora mängder orenat avloppsvatten ut i Långsjön som växte igen.

Vass och näckrosor har tagits bort fler gånger.

År 2002 började dricksvatten släppas ut i sjön.

År 2006 behandlades bottnen med aluminium för att fastlägga fosfor. Trots att de minskat är näringshalterna i sjön fortfrande höga.

På vintern är syrehalterna i sjön låga och fiskdöd har förekommit.

Badvattenkvaliteten är överlag god.