Rustas. Dragonparken i Abrahamsberg ska få sig ett lyft. Bilden är en genrebild. Foto: Andreas Enbuske

Nu ska lekparken i Aba få sig ett lyft

Att plaskdammen vid Dragonparken i Abrahamsberg är poppis på sommaren är det ingen tvekan om. Men parken är sliten och behöver rustas upp, och är en del av stadens så kallade "grönkompensation".

  • Publicerad 11:44, 26 nov 2019

Den 17 november befann sig representanter från exploateringskontoret tillsammans med landskapsarkitekter vid lekplatsen Dragonparken där besökarna kunde komma med förslag på vad de vill se i parken.

– Vi fick mycket positiv feedback, lite allmänt ville folk se mer saker för äldre barn. En del uppgav Uggleparken (i Kristineberg reds. anm.) som inspiration. Många gillade parken som den är idag, men tyckte att det behövs lite upprustning, berättar Johanna Stjernström, byggprojektledare på exploateringskontoret.

Renoveringen är en del av stadens så kallade grönkompensation, en pott man tar av för att kompensera den exploatering man gjort vid Arkitektvägen. Där har två bostadshus med 30 lägenheter byggts.

– Då ger man tillbaka till stadsdelen om man byggt bort grönområden, för att på så sätt få tillbaka balansen.

Lämna förslag

Fram tills fredagen den 29 november går det att lämna förslag på vad man vill se i den upprustade parken, via den här länken. Enligt Johanna Stjernström är man fortfarande inne i ett tidigt skisskede.

– Preliminärt kan renoveringen börja 2021, under nästa år kommer vi ta fram handlingar, det beror lite på hur stora ingreppen är. Men vi kommer inte bygga under sommarhalvåret, det blir antingen tidig vår eller efter sommaren.