Kick-off. Andréa Hedin (med tomteluva) i mitten av bilden.

Nu ska Östermalms äldre få en bättre jul

Stadsdelens äldreomsorg gör ett överskott. Nu får Östermalms äldre en extraslant som ska användas för att motverka ensamhet i jul, men även till mer långsiktiga initiativ.

  • Publicerad 09:35, 20 nov 2019

På Östermalm bor många äldre och stadsdelen får därför mer pengar till äldreverksamheten än de delar av staden där andelen äldre är mindre. Men här är också människor friskare och behovet av äldreomsorg är mindre än väntat, vilket innebär att en del av budgeten fortfarande är outnyttjad.

Därför får nu stadsdelens vård- och omsorgsboenden, liksom hemtjänsten, en extra slant.

Klart: M-toppen tar över Östermalm

I fredags arrangerade stadsförvaltningens ordförande Andréa Hedin (M) en träff på Linnégårdens äldreboende där bland annat de som driver Östermalms vård- och omsorgsboenden fanns på plats för att berätta hur de ska förvalta extrapengarna.

Hedin inledde med att tacka alla närvarande för engagemanget.

– Vi vill gör någonting inför jul då många äldre känner sig ensamma, men pengarna ska även användas till mer långsiktiga initiativ, sa hon.

Under det uppsluppna mötet berättade Kampementet på Gärdet att de gör en satsning på IT och ska köpa in projektor och bärbara datorer. Rio vård- och omsorgsboende planerar att utöka kvällsaktiviteterna med fokus på dans, musik och mat.

Här på Linnégården har Anna Lidback, verksamhetschef, sett att ökad fysisk aktivitet genom till exempel boxning och gruppgymnastik inneburit att både ensamheten och fallolyckorna minskat.

– Vi har nu skakat fram en lokal i källaren som kan inredas till ett gym tack vare de här pengarna, sa hon.

Efteråt var Andréa Hedin märkbart nöjd med mötet, som hon kallade en kick-off.

– Det känns jätteroligt att kunna prioritera de äldre på Östermalm, sa hon men tillade att inte hela summan stannar i stadsdelen.

– En del av överskottet använder vi nu till de olika initiativen, men resten lämnar vi tillbaka till Stadshuset, konstaterade hon.

Julaktiviteter

Bussutflykter: 28/11 Barkarby handelsplats (julklappshandel), 30/11 Skokloster julmarknad, 5/12 Steninge julmarknad, 10/12 Steninge julmarknad

Bussen är gratis och avgår klockan 10 från Bo Bergmans gata 4 och beräknas återkomma till Stockholm kl 16. Anmälan sker till Rioträffen eller seniorträffen på Bo Bergman.

Jullunch: 9-20/12 på Rioträffen och Bo Bergman klockan 12-14:30. Pris: 40 kronor.

Så funkar det

Nämndernas eventuella överskott går alltid tillbaka till stadens gemensamma budget.

Budgeten för äldreomsorgen på Östermalm är 778,7 mnkr och i år ser det ut att bli ett överskott om 29 mnkr.

Kostnaderna för insatserna på vård- och omsorgsboendena i stadsdelen är 200 000 kronor.

Stora delar av äldreomsorgens grunduppdrag är reglerat i kommunfullmäktige och det finns en begränsning för vad ett eventuellt överskott kan användas till.