Ska spärras av. På flera ställen runt Riddersvik är det höga halter bly i marken. Bland annat i Rosenparken, dock inte området på bilden. Foto: Mikael Andersson

Nu ska park i Riddersvik spärras av

I Riddersvik har det uppmätts höga halter bly i marken, bland annat vid Rosenparken och även vid gamla trädskolan. Stora områden ska nu spärras av.

  • Publicerad 12:04, 27 mar 2020

Det är väldigt höga blyhalter på sina ställen.

Åtgärd. Även hundar ska vara försiktiga med att inte få i sig för mycket kontaminerad jord. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

I Riddersvik där det nya bostadsområdet är planerat har det hittats höga halter gift i marken, något som mitti.se var först med att rapportera om.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad som är tillsynsmyndighet har nyligen varit ute och tagit prover på marken.

– Det är väldigt höga blyhalter på sina ställen, säger Camilla Thörn på miljöförvaltningen.

Berörda områden är delar av Rosenparken, inom det före detta trädskoleområdet, vid några platser på utsiktskullen som ligger precis norr om Riddersviks gård och vid några platser på gränsen till den före detta deponin vid Lövsta. Halterna ligger långt över Naturvårdsverkets riktlinjer.

Farligt för de allra minsta

Störst risk ser staden om små barn skulle riskera att få sig i jorden på platsen. För att undvika detta kommer informationsskyltar att sättas upp på flera ställen i området, utöver de delar som spärras av.

– Riskerna är främst förknippade med förekomst av bly i ytlig jord i kombination med risken för att små barn stoppar den förorenade jorden i munnen. Det är väldigt höga marginaler på de här riktlinjerna men samtidigt så vill vi sätta stop för risken, säger Hendrik Bergstén, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Planen är enligt honom att avspärrningar ska sättas upp de närmaste dagarna. De grusbelagda ytorna på lekplatsen i parken innehåller däremot låga halter av föroreningar, då sanden när är nyare. Därför kommer den att användas som tidigare.

Nu pågår även en utredning om lämpliga permanenta åtgärder. Planerna på att bygga 700 nya bostäder ligger fast som tidigare.

700 bostäder kan byggas i Riddersvik

Bly i marken

Får man i sig för mycket bly i kroppen kan det ge skador på centrala nervsystemet.

För tillfället finns ingen information när sanering av den berörda marken i Riddersvik kommer börja, tills dess att marken saneras kommer informationsskyltar och avspärrningar finnas i området.

Källa: Stockholms stad

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt