Upprustning. De kommande två åren ska Järfällahus rusta upp gårdarna på Sångvägen och Nibblevägen i samråd med de boende. Foto: Louise Bornhall

Nu ska Sångvägen bli tryggare

Bättre belysning och mer social yta. Det är ett par saker som kan bli aktuellt när Järfällahus ska rusta upp gårdarna på Sångvägen i Jakobsberg med start nästa år.

  • Publicerad 16:31, 5 dec 2018

Zara Lahouar, förvaltningschef på JHAB Foto: Malin Lindell

Det är allmännyttiga bostadsbolaget Järfällahus, JHAB, som äger runt 460 lägenheter på Sångvägen och Nibblevägen i Jakobsberg, som har beviljats knappt 5 miljoner i bidrag från Boverket.

Pengarna ska gå till att öka tryggheten i området kring Sångvägen. Det genom att rusta upp utomhusmiljön – alltså gårdarna mellan husen.

– Vi ska skicka ut enkäter till alla hyresgäster och ha en fokusgrupp med Hyresgästföreningen. Vi kommer också att jobba ihop med polisen och andra sociala myndigheter. Det ska gå i trygghetsskapandets tecken, säger Zara Lahouar, förvaltningschef på JHAB.

Miljonbidrag för upprustning av Lilla Ulvsättra

Fler ska använda gårdarna

I dag finns lekpark och en liten konstgräsplan i området, och tanken är att det som tillkommer med projektet ska fungera som ett komplement till det som redan finns. Bland annat kan det röra sig om ny och bättre belysning, grillplatser, odling och ny lekmiljö.

– Såna saker som gör att fler människor i olika åldrar kommer ut och utnyttjar gårdarna. I stort sett all utemiljö kommer att beröras på ett eller annat sätt. Hur mycket eller lite är svårt att säga i dag, säger Zara Lahouar.

Det hela ska vara klart framåt hösten 2020. Projektet beräknas kosta drygt 9,8 miljoner kronor under en två-års-period, varav runt 4,9 miljoner kronor är stöd från Boverket. Resten kommer från JHAB:S egen budget.

Så vill boende förändra Lilla Ulvsättra

Stockholm Direkt