Bättre vatten för Ocean? Mor och dotter Maria och Lisbeth Nilsson promenerar längs Drevviken med tre veckor gamla Ocean i barnvagnen. Nu satsar staden för ett bättre Söderortsvatten. Foto: Sacharias Källdén

Nu ska Söderorts sjöar bli renare

Klarare vatten, mindre risk för algblomning och ett rikare fisk- och djurliv. Nu satsar staden på att rena flera sjöar i Söderort.

  • Publicerad 20:00, 7 okt 2019

Drevviken, Magelungen och Långsjön är några av stans övergödda sjöar som dras med algblomningar och brungrumligt vatten. Men nästa år drar en rad insatser igång för att förbättra läget i sjöarna, när den grönblå majoriteten lägger 40 miljoner på att rena sjöar och vattendrag under 2020.

Vassbildning, algblomning och dåligt siktdjup är tecken på att en sjö kan vara övergödd. Till stor del ligger gamla synder – som dåliga avloppslösningar – bakom smutsen.

För att få bukt med övergödningen ska staden därför binda fosfor vid sjöbottnarna med hjälp av aluminium. Samma typ av insats, som minskar övergödningen, har redan inletts i Brunnsviken.

Nu ska Brunnsviken räddas från bottendöden

Men det är inte bara övergödningen som ska hanteras.

– Mycket handlar om att vi inte ska tillföra nya skadliga ämnen, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Stopp för biltvätt på gatan

Vid Drevviken och Långsjön ska dagvatten som rinner ut i sjöarna renas bättre. Till exempel ska anlagda våtmarker och nedsänkta växtbäddar och fördröjningsmagasin förhindra att skadliga ämnen når badvattnet.

En metod är att be medborgarna om hjälp för att förbättra sjöarnas status. I närheten av till exempel Långsjön måste folk sluta tvätta sina bilar på gatan.

– Jag tror att de som bor och rör sig runt Långsjön förstår att det inte är bra att tvätta bilen på gatan, men de kanske snarare tror att det handlar om att spara vatten. Problemet är att det smutsiga vattnet går rätt ner i badsjön, och vi behöver informera mer om det, säger Katarina Luhr.

Avloppen rinner ut i Långsjön – men du kan ändå bada

"Se mer liv i vattnet"

Totalt planerar staden att utföra reningsåtgärder i 23 sjöar och vattendrag, och allt kommer inte att hinnas med i år. Bara för Långsjön väntar 17 åtgärder och totalnotan tros landa på 25 miljoner kronor.

– Vi tror att det kommer att bli synliga förändringar i sjön, att vi kommer att få färre tillfällen med algblomning och se mer liv i vattnet, säger Katarina Luhr.

Enligt miljöborgarrådet tycker stockholmarna att satsningarna på sjöarna är välinvesterade pengar.

– Vi har gjort undersökningar som visar att stockholmare säger att ”om jag, mina barn och barnbarn kommer att kunna bada och fiska är det värt det”, säger hon.

Lisbeth Nilsson och hennes dotter Maria promenerar längs Drevviken. I barnvagnen ligger Ocean, tre veckor, och slumrar. Maria säger att hon märkt att vattnet kan bli grumligt i Drevviken, särskilt vid badbryggorna där det är grundare.

– På somrarna är det mycket algblomning och mycket klägg vid ytan, säger hon.

Vad tycker ni om att staden ska rena sjöarna?

– Med tanke på barnen är det jättebra. Det är mycket barnfamiljer som bor här, och Sköndal växer så fler kommer, säger Lisbeth.

Drevviken Foto: Sacharias Källdén