Nu ska Stockholm forsla bort elsparkcyklar

Stockholm tycker inte att elsparkcykelfirmorna sköter sitt jobb tillräckligt bra. Nu hindrande elsparkcyklar forslas bort och aktörerna tvingas lösa ut dessa. Samtidigt vill trafikborgarrådet se lagändringar för att sätta åt aktörerna ännu hårdare.

  • Publicerad 16:28, 11 sep 2019

Igår gick Socialdemokraterna ut och krävde bland annat att staden skulle börja beslagta och forsla bort elsparkcyklar som ligger och skräpar i staden.

Kravet: Beslagta felparkerade elsparkcyklar

Men det är krav som redan införts enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) som menar att bolagen informerades om den nya given för två veckor sedan.

Nu ska trafikfarligt eller hindrande elsparkcyklar forslas bort av staden á la Malmö. Sedan ska de få lösas ut av aktörerna för 500 kronor.

Att man inte gjort så tidigare beror dels på att staden har velat ge aktörerna själva chansen att styra upp röran och att man har velat utreda de juridiska möjligheterna att forsla bort fordonen.

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

– Vi kommer göra såna bortplockningar nu för att helt enkelt se om det kan hjälpa, säger Daniel Helldén.

Med tanke på kritiken som lyfts, borde inte detta ha gjorts tidigare?

– Nej det tycker jag inte. Vi har försökt reglera det i dialog med aktörerna och vissa delar har fungerat utmärkt, till exempel parkeringsförbud i Gamla stan. Men andra delar har inte varit tillräckligt bra, med det här hoppas vi att det blir bättre ordning.

Här hårdbevakar polisen elsparkcyklarna

Juristrajder på stan

Enligt honom krävs det dock formella beslut kring varje elsparkcykel som ska forslas bort. En lösning som staden kommer använda sig av är att trafikkontorets jurister tillsammans med annan personal åka på rajder i stan för att hitta skräpande elsparkcyklar, ta juridiskt beslut på plats och sedan plocka bort fordonen, enligt trafikroteln.

Enligt Helldén är det så långt staden kan gå utan lagändring. Därför kräver man nu också att staten ändrar lagarna för att staden ska kunna komma åt problemet ännu mer, bland annat att klassa elsparkcyklarna som ett eget fordon (se faktaruta).

Socialdemokraterna menar att finns det utrymme i ordningslagen för kommuner att kräva tillstånd av elsparkcykelaktörerna, vilket det även skrivs i ett pm från trafikkontorets jurister i frågan som samtidigt skriver att det är viktigt att polisen gör samma bedömning. Enligt trafikborgarrådet har stadens jurister varit i kontakt med polisen och de gör inte den bedömningen och därför vill se han ha lagändringarna.

– Polisen säger att de inte kan ta till såna regler. Vi har nu gjort det som vi kunnat göra, nu ber vi om större muskler från staten, till exempel licensiering så vi kan godkänna de bolag som vill placera ut elsparkcyklar och begränsa antalet aktörer, säger Daniel Helldén.

Fotnot: I en tidigare version stod det att en parkeringsvakt skulle skicka bilder till på dåligt placerade elsparkcyklar till stadens jurister för beslut innan de kunde forslas bort, den metoden används till exempel för trafikfarligt placerade bilar som ska tas bort.

Här är lagändringarna Helldén vill se

Definiera elsparkcyklar som ett eget trafikslag, inte som cykel. Då skulle kommuner kunna sätta upp en skylt om parkeringsförbud specifikt för elsparkcyklar på utvalda platser.

Ändra trafikförordningen som idag definierar att eldrivna fordon utan trampor, som exempelvis elsparkcyklar, ska räknas som gående när de framförs i gångfart. Då skulle elsparkcyklarna kunna hänvisas till cykelbanor och gator där så är rimligt, till exempel vid hårt trafikerade platser eller i tät stadsmiljö där trottoarerna är smala.

Göra det möjligt för kommuner att kräva tillstånd av kommersiella aktörer som ställer ut ett större antal elsparkcyklar eller liknande fordon på offentlig plats. Blir denna verksamhet tillståndspliktig enligt lag kan kommuner kräva att aktörerna uppfyller ett antal kriterier för att få och behålla sitt tillstånd, det blir alltså ett slags licens för att få bedriva elsparkcykelverksamhet.

Visa merVisa mindre

Forslas bort. Elsparkcyklar som hindrar trafikanter ska plockas bort av staden. Foto: Michael Toll