HELENELUND. Nyodlingsvägen ska få en separerad gång- och cykelbana. Foto: Pauline Cederblad

Nu ska trafiksäkerheten förbättras i Sollentuna

Viby och Helenelund ska bli säkrare för trafikanter. Under året påbörjas arbetet med att förbättra belysning och bygga trottoarer i kommundelarna.

  • Publicerad 11:00, 1 feb 2019

Arbetet med att öka trafiksäkerheten i Viby och Helenelund påbörjades 2018. Då fördes dialoger med boenden i Viby och Helenelund. De bjöds in till möten och fick svara på enkäter. Nu har man utifrån det underlaget tagit fram åtgärder.

– Det är alldeles uppenbart så att i takt med att Sollentuna växer är det fler som använder våra gator. I en växande kommun måste man hela tiden uppgradera trafiksäkerheten, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande, natur- och tekniknämnden.

Många har uttryckt att bilister inte följer trafikregler. Till exempel att de inte håller angiven hastighet. Därför ska bland annat korsningar justeras och passager för oskyddade trafikanter ska förbättras. Till exempel ska trottoarer byggas och belysning ska förbättras. Det gör man för att främja gående och cyklister.

– Dels kan det vara att man saknar en väg för att kunna ta sig gåendes till en viss plats eller att man inte gillar att gå vid en viss plats där det saknas belysning, säger Emelie Elmertoft trafikplanerare på trafik- och fastighetskontoret.

Ambitionen är att byggnationerna ska göras under 2019. Men beroende på platsernas förutsättningar kan det sträcka sig in i 2020. Efter att arbetet i Viby och Helenelund är klart fortsätter det i andra delar av kommunen. Näst på tur är Rotebro och Norra Edsberg där planeringsarbetet snart sätter igång. Året därpå tar man sig an Rotsunda och Rotsunda gård.

Både Emelie Elmertoft och Thomas Ardenfors är överens om att de boendes åsikter är instrumentala.

– Vi som bor på en gata, vi är proffs på den gatan. Vi vet exakt hur den gatan funkar eller inte funkar. Det är helt ovärderliga ingångsvärden, Thomas Ardenfors.

– Vi är jättetacksamma att folk ställer upp och är med i dialogen. Det är en väldigt viktigt del i arbetet. Så vi hoppas att många vill ställa upp också i de områden som står på tur, Emelie Elmertoft.

Planerade åtgärder

Helenelund

Hastighetsdämpande åtgärder och justeringar vid cirka 15 övergångsställen och korsningar

Sikten vid övergångsställen ska förbättras

En separerad gång- och cykelbana på Nyodlingsvägen

En gångbana vid Helenelundsskolan

Ny belysning på gångvägar

Viby

Hastighetsdämpande åtgärder och justeringar vid cirka 14 övergångsställen och korsningar

Sikten vid övergångsställen ska förbättras

Nya gångbanor på Hedemoravägen och Malungsvägen

Ny belysning på gångvägar

För mer information om vilka åtgärder som planeras, besök kommunens hemsida.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Mordmisstänkt pojke kan ha lidit av allvarlig psykisk störning

Nyheter Rekommenderas genomgå större utredning Tonåringen som misstänks för mordet på en jämnårig kamrat kan få genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning.måndag 19/8 14:31

Snart dags för världens längsta marathon

Nyheter "Jag får energi av att andra har kul" säger Nicholas Roman Nästa lördag går startskottet för tredje omgången av världens längsta marathon i Sollentuna vid Edsviken.söndag 18/8 10:00

Stort engagemang efter mopedrån

Nyheter "Vi ska synas och göra det lite tryggare för tonåringarna" Den senaste tidens mopedrån i Sollentuna har engagerat hundratals vuxna i kommunen som nu patrullerar gatorna för att öka tryggheten.lördag 17/8 9:00
Stockholm Direkt