Vill involvera elever. Tanken är att elever, personal på skolan och boende i närheten ska vara med och påverka sin närmiljö när en del av Hälsingegatan ska göras om. Foto: Sacharias Källdén

Nu ska tre av innerstans gator göras om

Mer plats för lek, aktiviteter och rörelse. Tre gator i innerstan där det ligger grundskolor ska göras om och till hjälp har kommunen tagit elever, lärare och boende i områdena.

  • Publicerad 09:13, 15 maj 2020

Med pilotprojektet "Framtidsgator" vill Stockholms stad testa nya sätt att utveckla stadsmiljön och göra några gator mer inbjudande att vistas och röra sig på. Delar av Parmmätargatan, Hälsingegatan och Tjärhovsgatan är först ut.

– Vi har valt lokalgator där det ligger större grundskolor som har liten skolgårdsyta per elev och där det inte finns någon bärande funktion för genomfartstrafik eller någon kollektivtrafik. En viktig sak har varit att engagera skolornas elever i projektet. Vi har fått väldigt positiv respons, både från allmänheten och skolorna, säger Katarina Sahlin, projektansvarig på trafikkontoret.

Kopplat till forskningsprojekt

Arbetet är kopplat till forskningsprojektet "Smarta gator" på KTH som finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen. Tanken är att "ta fram modeller för multifunktionella gator" som man kan använda när man bygger nytt eller förändrar gator.

Via ett webbformulär kan vem som helst komma med synpunkter på vad som skulle kunna liva upp gatorna, där kan man också se vad andra har föreslagit. Åsikterna samlas in under våren, fram till sista veckan i maj, och planen är att gatorna ska göras om i september.

– Vi vill att gatorna ska aktiveras. Det kan till exempel handla om ny möblering, mer grönska och olika typer av lekutrustning. Vi har fått in många förslag. Några ville göra en lång rutschkana ner från Hantverkargatan till Eiraskolans entré, någon annan ville ha en klättervägg, säger Katarina Sahlin.

Matmarknad i Vasastan

Bland förslagen i Vasastan, på Hälsingegatan, finns bland annat att upplåta mark till en matmarknad, och på Tjärhovsgatan på Söder har en elev från Katarina Norra skola efterfrågat en graffitivägg.

Delsträckorna på de tre gatorna kommer antingen att klassas som gågator eller gångfartsområden. På gågator får motorfordon enbart köra som har ett ärende till gatan, till exempel för leverans eller sophämtning, medan i gångfartsområden får vem som helst köra i gångfart.

– Tanken är att vi ska göra en förstudie i augusti och se hur många människor och fordon som rör sig på gatorna och sedan mäta samma sak efter genomförandet.

Då öppnar Stockholms sommargågator 2020

Ambitionen är att eleverna vid de olika skolorna ska involveras i projektet även när gatorna har byggts om.

– Kanske kan en klass som velat ha mer grönska få ansvara för en blomlåda och om bänkar ska målas om kan eleverna få vara med och måla, säger Katarina Sahlin.

Har ni inspirerats av sommargågatorna?

– Ja delvis. Pilotprojektet Stockholms framtidsgator har som ambition att, under skolterminen, ordna en gata med mer plats för rörelse, vistelse och aktiviteter och med färre bilar.

Gatorna som ska göras om

Hälsingegatan. Mellan Karlbergsvägen och Hälsingehöjden.

Parmmätargatan. Mellan Hantverkargatan och Garvargatan.

Tjärhovsgatan. Mellan Södermannagatan och Nytorgsgatan.

Visa merVisa mindre