Vinterkul. Tyska Bottens väg ska i 1,5 år rustas upp och få nya ledningar. Även Rimiparken ska få sig ett lyft med bland annat en pulkabacke. Foto: Mostphotos/Sacharias Källdén

Nu ska Tyska Bottens väg rustas upp

Vid den så kallade hund- och fågelskogen ska 56 nya lägenheter byggas. Men innan detta kan ske behöver Tyska Bottens väg rustas upp.

  • Publicerad 11:27, 12 dec 2019

I april i år vann detaljplanen för 56 nya lägenheter i hörnet Tyska Bottens väg/Mälarblick laga kraft. Här planeras det även för ett nytt litet torg. Men innan arbetet kan dra igång ska Tyska Bottens väg mellan Mälarblick och Tältgatan rustas upp.

– När vi gör omläggning och nyförläggning av ledningar, passar vi samtidigt på att göra gatan mer trafiksäker, skriver Erika Montelius, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

Vatten- och avloppsledningarna ska bytas ut och fjärrvärme ska anläggas. I samband med detta ska den södra delen av gatan få en ny gångbana, något som tidigare inte funnits. Även gatubelysningen ska förbättras och elnätstationen ska flyttas till korsningen Tyska Bottens väg/Gubbkärrsbacken.

Tanken är att arbetena med gatan ska påbörjas i mitten av januari, och avslutas under hösten 2021.

– Det är komplicerade ledningsarbeten som kommer att göras, skriver Erika Montelius.

Med anledning av det nya torget kommer fyra träd att fällas, och ett nytt ska sedan återplanteras på torgytan.

Även Rimiparken nära Nockebybron ska rustas upp och få nya lekredskap, sittmöbler, belysning och växtlighet. En pulkabacke vintertid planeras, och pingisbord ska anläggas.

Under tiden parken rustas upp kommer den att vara avstängd, vilket beräknas ta cirka tre månader.

Själva bygget av bostäderna kan dra igång preliminärt hösten 2021.

Bilden nedan visar en konceptskiss över hur Rimiparken kan komma att se ut.

Vision. En konceptskiss över Rimiparken efter upprustning. Foto: Tengbom