Nu ska Värtavägen bli cyklarnas E4

Värtavägen får värsta cykelvägen. En dubbelriktad cykelbana ska byggas på Värtavägens östra sida, mellan Tegel­uddsvägen och Valhallavägen. Förutom cykelbanan ska gatan renoveras.

  • Publicerad 09:45, 8 aug 2014

Värtavägen utgör en viktig länk i stadens cykelnät. Särskilt viktig blir vägen nu när Norra Djurgårdsstaden byggs, eftersom det är den här vägen alla cykelpendlande boende och arbetande i det nya området förväntas trampa på sin väg till och från Östermalm.

I dagsläget måste cyklisterna cykla i bilkörfältet tillsammans med övrig motorburen trafik. Men om ett år är läget ett helt annat.

Anledningen är att Stockholms stad investerar 31 miljoner kronor i en ny, dubbelriktad cykelbana. Cykelbanan ska gå på Värtavägens östra sida, mellan Tegeluddsvägen och Valhallavägen.

Syftet är att förbättra framkomligheten för gående och cyklister, men även för stombussarna. I samband med detta renoveras Värtavägen och förses med ny beläggning. Och vid Fält­översten tillkommer en liten torg­yta med planteringslådor.

Pågår i ett år

Bygget kommer att pågå i ett år, med planerad byggstart redan nu i oktober.

– Upphandling pågår, så det är inte helt klart än när vi kan sätta i gång, säger Camilla Byström, enhetschef på   avdelningen för trafikplanering på Trafikkontoret.I cykelplanen för Stockholm pekas Värtavägen ut som ett pendlingsstråk med högsta prioritet. Camilla Byström förklarar:

– Behovet är stort redan i dag och trycket på Värtavägen väntas öka i takt med att fler bostäder och arbetsplatser färdigställs i Norra Djurgårdsstaden.

70 p-platser bort

Cykelbanan innebär att ungefär 70 parkeringsplatser försvinner på Värtavägens östra sida. En lastplats och ett par p-platser för personer med rörelsehinder kommer att behöva flyttas in på Banérgatan. Återvinningsstationen på Värtavägen 42, norr om Ängskärsgatan, kommer också att försvinna. Var den ska stå utreds just nu.

– Vi kommer att hitta andra ställen där bilarna kan parkera, så det blir ett nollsummespel. Sträckan har utretts noga, så att viktiga funktioner, som angöring till fastigheter, kan behållas, säger Camilla Byström.

Hur blir byggtiden för dem som bor och verkar utmed gatan?

– Det är en bred gata där husen på den östra sidan ligger en bit in, så det borde inte bli alltför stora störningar. Tyvärr kan vi inte säga exakt hur lång tid det tar innan cykelbanan är färdigställd, vilket beror på att vi inte kan utföra anläggningsarbeten när det råder tuffa vintermånader.

Fakta

Så blir cykelbanan

Cykelbanan anläggs på Värtavägens östra sida, mellan Tegeluddsvägen och Valhallavägen.

Cykelbanan är dubbelriktad, men blir enkelriktad mellan Tegeluddsvägen och Sandhamnsgatan på grund av utrymmesskäl.

Samtidigt byggs en något upphöjd gångbana vid sidan av för gående. Intrycket av Värtavägen väntas förändras något, så att det blir tydligare för förare av fordon att det är en gata där man kör lugnt.