Helldén (MP) invigde det nya torget för några veckor sedan. Foto: Mimmi Epstein

Nu ska Vasastans nya torg få ett namn

"Oriontorget", "Gåsdjupstorget" eller varför inte "Daniels plan"? Förslagen har rasat in sedan vi bett er komma med förslag på det ännu namnlösa torget på Norrtullsgatan och många anknyter till kvarteren där kring.

 • Publicerad 11:30, 30 dec 2019

Det var i mitten av december som trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) invigde Vasastans nya torg, delen av Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan som gjorts fri från motorfordon och som har fått en separerad cykelbana. Samtidigt efterfrågade Helldén ett namn på platsen och bad StockholmDirekts läsare att komma med förslag.

Många har engagerat sig och faktum är att flera har föreslagit att torget ska döpas efter trafikborgarrådet själv. Och en viss annan Daniel... "Daniels plan" och "Daniels torg" är förslag som har varit uppe på tapeten.

"Står man vid torget och blickar norrut längs Norrtullsgatan kan man nästan ana Haga slott. Och vem bor där? Jo, Prins Daniel. Och en av 'kämparna' för torget är Daniel Helldén" skriver en läsare.

Nytt torg i Vasastan invigt

Flera andra kreativa förslag har strömmat in, bland annat "Kejsarkronans torg". Margareta Lindahl som har kommit med förslaget motiverar det med kvartersnamnet en bit bort mot Karlbergsvägen, kvarteret Kejsarkronan.

"Att kvarteret fick namnet ”Kejsarkronan” berodde på att Bergianska trädgården från mitten av 1700-talet och cirka 130 år framåt i tiden täckte stora delar av det som senare blev Vasastan" skriver Margareta Lindahl i ett mejl.

Många föreslår kvartersnamn

Och det är flera som är inne på att kvartersnamn ska få ge inspiration till torgets namn. Bland annat förelås "Oriontorget" och "Gåsdjupstorget".

Andra har föreslagit att torget ska döpas efter någon känd person med anknytning till torget. Flera har nämnt författaren Elin Wägner vars roman Norrtullsligan bland annat utspelar sig på platsen och tycker att torget ska heta "Elin Wägners plats". Någon annan har lanserat "Fred Åkerströms plats" eftersom skalden är uppvuxen på gatan.

Vad tycker du att torget ska heta? Nedan kan du rösta på de förslag som kommit in!


 

Vad tycker du torget ska heta?

Här är läsarnas förslag

 • Vasatorget
 • Oriontorget
 • Pennskaftet
 • Norrtullstorget
 • Vasaplan
 • Bryggartorget
 • Norre tulls torg
 • Surbrunns Torg
 • Elin Wägners plats
 • Daniel Helldéns Plan
 • Fred Åkerströms plats
 • Sleipnertorget
 • Hugin & Munintorget
 • Sippans torg
 • Carlbergs torg
 • Carlbergs grindstorg
 • Gåsdjupstorget
 • Orions Bälte
 • Friggatorget
 • Norr om himlen
 • Kejsarkronans torg