Nu slipper han kånka dunkar

Hasan Syed har under en tid tvingats bära vatten på dunkar till restaurang Sagar. Nu har restaurangen godkänt dricksvatten efter att en ny fastighetsägare tagit över. – Han fixade allting på en gång, säger Hasan Syed.

  • Publicerad 09:28, 27 nov 2018

Hasan Syed har i ungefär fyra år drivit restaurangen Sagar, invid Stockholmsvägen, i närheten av regementet i Enköping. Restaurangen erbjuder indisk mat och har en egen kolgrill.

Hasan Syed vände sig själv med ett klagomål till kommunen i augusti i år. Det gällde en avloppstank som på grund av den dåvarande fastighetsägaren inte blev tömd.

När kommunens livsmedelsinspektör i september gjorde en inspektion av restaurangen upptäckte man att dricksvattnet i lokalen kom från en brunn som inte var registrerad hos kommunen.

En fastighetsägare som inte tar sitt dricksvatten från det kommunala vattnet måste registrera sin vattenanläggning hos kommunen och göra regelbundna prover för att kontrollera kvalitén på dricksvattnet.

Eftersom brunnen inte var registrerad beslöt kommunen att vattnet som kom ur kranarna i restaurangen endast fick användas till hygien och städning.

Men Hasan Syed kunde inte lösa problemet. Restaurangen hyr lokalerna och det är fastighetsägaren som ansvarar för vattnet.

Hasan Syed lyckades inte få tag på det bolag som då ägde fastigheten, trots att han försökte många gånger.

– Det är inte mitt fel, säger Hasan Syed.

För att kunna fortsätta ha öppet restaurangen fick Hasan Syed varje dag ta med sig 4–5 stora plastdunkar med dricksvatten till restaurangen.

Men i början av november köptes fastigheten av ett annat företag. Den nya fastighetsägaren såg redan första veckan till att registrera dricksvattenbrunnen hos kommunen och att det togs vattenprover som skickades på analys till ett laboratorium i Nyköping.

– Han var jättesnäll, säger Hasan Syed.

Den 16 november beslutade kommunens livsmedelsinspektör att det nu ska vara tillåtet att använda vattnet ur kranarna i restaurangen som dricksvatten.

– De första proverna ser okej ut, säger Malin Forséll, livsmedelsinspektör i Enköpings kommun.

Hasan Syed har, genom att hämta dricksvatten på dunkar, hela tiden haft tillstånd att driva verksamheten i restaurang Sagar. Alla andra delar av verksamheten som synades blev godkända av kommunens livsmedelsinspektör. Trots det har antalet kunder minskat i restaurangen efter att problemet med vattnet blivit känt. Många gamla stamkunder har hört av sig och klagat.

– Det har varit jättejobbigt att betala löner och allting, säger Hasan Syed.

När det rinnande vattnet är godkänt hoppas Hasan Syed att de kunder som har slutat äta på restaurang Sagar nu ska komma tillbaka till restaurangen.

– Jag kommer också att ha en ny meny med några nya rätter i mitten av januari, säger han.

Den nya fastighetsägaren kommer även att se till att lokalerna renoveras inom en snar framtid.

Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftning är ett regelsystem som omfattar bestämmelser med syfte att bland annat skydda konsumenter mot skadliga livsmedel. Livsmedelslagstiftningen reglerar även hur lokaler där livsmedel hanteras skall inredas och skötas. För personal i livsmedelshantering är läkarundersökning vid nyanställning obligatorisk.
Källa: NE.se