Denna vecka är antalet vårdplatser som minst i länet. Foto: Karoline Montero Araya

Nu stängs flest vårdplatser i Stockholm

Nästan en tredjedel av regionens vårdplatser är nu stängda.

  • Publicerad 10:51, 9 jul 2019

Det är Dagens Nyheter som rapporterar om att läkare på Danderyds sjukhus bland annat slagit larm om att patienter tvingas vårdas färdigt på akutmottagningen på grund av för få platser.

Tusentals inom vården utsätts för våld och hot

Redan innan sommaren varnade chefsläkaren i Region Stockholm att antalet vårdplatser som är bemannade i Regionen är för få sett till befolkningen. Enligt DN har var femte vårdplats i länet varit stängd under året och under sommaren blir dessa ännu färre.

Den här veckan är antalet vårdplatser som lägst, cirka 30 procent av av de 3368 fastställda vårdplatser stängda, rapporterar DN – vilket innebär att det är cirka 2 300 platser som är öppna. Detsamma gjordes förra året.

I år får cirka 100 fler patienter avancerad sjukvård i hemmet enligt Region Stockholm som en del att lätta på trycket på sjukhusen eftersom det annars är patienter som behövt en vårdplats, skriver Regionen.

Akuten: "Situationen är fortfarande ansträngd"

– Den här veckan går vi ner på det lägsta antalet öppna vårdplatser i sommar - en inbromsning som vi är beredda på, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm till DN och beskriver läget som "ansträngt men stabilt".

– Vi har inte så många vårdplatser öppna som vi skulle önska. Man får prioritera bland patienterna och se till att de som är svårast sjuka får hjälp först. När patienten kommer in bedöms om de behöver läggas in eller opereras, sedan görs kontinuerligt nya bedömningar. Men det är ett ansträngande jobb för personalen på akutmottagningarna. 

Enligt honom beror det hårde trycket framförallt på personalbrist och svårigheten att anställa sjuksköterskor inom akutvården något som är ett nationellt problem.

Förlossningar i sommar

Enligt Region Stockholm är antalet förlossningsrum samma antal som förra året och förra veckan ägde 570 förlossningar rum i Regionen. Fler än nio av tio förlossningar skedde vid en klinik som föräldrarna valt och nio förlossningar hänvisades till utanför länet. Region Stockholm har även tagit emot sex förlossningar från intilliggande län.