Skiss. Så här är Malmskillnadsgatan tänkt att se ut när renovering och förstärkning av gatan är klar. Foto: Vasakronan/Tmrw

Nu stängs Malmskillnadsgatan av för all trafik

Från och med onsdag den 18 mars är Malmskillnadsgatan avstängd för bil-, cykel, och gångtrafik. Detta eftersom konstruktionen under gatan behöver bytas ut.

  • Publicerad 17:25, 16 mar 2020

Idag meddelade trafikkontoret att Malmskillnadsgatan, mellan Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan, stängs av helt från och med nu på onsdag, 18 mars, till och med 31 december.

Anledningen är att konstruktionerna under gatan ska bytas ut – för att säkerställa tätskiktet.

– Det betyder att vi tätar och skyddar konstruktionen under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan från fukt och väta så att dessa kan hålla i ytterligare 50 år, skriver Erik Söderberg, presstalesperson på trafikkontoret, i ett mejl till StockholmDirekt.

Staden måste akutrenovera bro över Hamngatan

Beslutet fattades i trafiknämnden i november förra året, efter utredningar som gjorts på platsen. Tanken är att genomföra arbetet samtidigt som Vasakronan bygger om sina hus i området. Detta för att slippa riva upp sträckan på nytt inom 2-10 år och minska avstängningstiden.

Andra vägar till garaget

Under byggtiden kommer infarten till garaget NK Parkaden på Malmskillnadsgatan 38 vara stängd. Utfarten kommer dock vara öppen, bortsett från perioden juni-augusti. Under den tiden sker in- och utfart istället från Regeringsgatan 47-55.

När Malmskillnadsgatan är klar ska den även ha fått bredare gångbanor, smalare körfält och färre p-platser. Också på bron kommer gångbanan breddas, och det tillkommer sittplatser och "gröna inslag".
 

Alternativa resvägar

vaxer.stockholm/malmskillnadsgatan hittar du en karta med alternativa resvägar för bil, cykel och gång.