Rotebroleden med övergång för både djur (överst i bild) och människor (närmast kameran). Foto: Trafikverket

Nu står Rotebroleden ÄNTLIGEN helt klar

Framkomligheten mellan Järfälla och Sollentuna väntas få sig ett lyft när breddningen av Rotebroleden nu äntligen är klart. Två trafikplatser har också byggs om för att underlätta flödet till och från E18.

  • Publicerad 16:10, 20 nov 2019

Buden kring när Rotebroleden skulle stå helt klar har varit många. Den ursprungliga planen var att vägen skulle stå klar i våras. Därefter blev det nya budet augusti.

Och även om trafiken kunnat rulla ett bra tag nu, så har det fortfarande funnits en del småarbeten kvar att göra.

När vi skrev om Rotebroleden senast i september berättade projektledare Jan-Erik Gunnestedt på Trafikverket att arbetet med att sätta upp de sista mittbarriärerna, som separerar trafiken, pågick. Man arbetade också med att asfaltera de sista hundra meterna fram till Rotebro så att även den delen av sträckan blir tvåfilig.

Nu står till sist Rotebroleden, som gått från 1+1-väg till fyrfilig med två filer i vardera riktning, helt klar.

Bland annat har nya viltpassager byggts över delar av sträckan, där djur rör sig.

Till exempel hästarna vid Överby ridskola, men kanske framförallt rådjur och rävar.

Ombyggda trafikplatser

Vid den viltpassage som byggts i Katrinedal har man redan sett en del fyrfota trafik.

– Vi var ute och tittade på den i Katrinedal, och då kunde vi se en del fotspår i jorden. Det verkar rimligt, i Katrinedal finns det väldigt mycket rådjur, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Det som inte är klart är plantering vid sidan av vägen, som alltid är det sista som görs, och som ska göra att området smälter in mer i omgivande natur.

Men redan nu kan man alltså åka mellan Sollentuna och Järfälla igen, och förhoppningsvis något mer obehindrat än tidigare.

Förutom breddningen av vägen så har trafikplatserna Stäket och Barkarby byggts om.

En trevägskorsning vid Stäket har blivit rondell, och vid båda trafikplatser har det blivit lättare att växla mellan E18 och Rotebroleden utan att behöva åka upp i rondellerna.

Stockholm Direkt