Byggstart. Nu har arbetet med att göra gamla brandsationen till en skola startat. Foto: Elina Lundberg

Nu startar omstridda skolbygget i Kransen

I gamla brandstationen börjar nu bygget av en ny grundskola i Midsommarkransen. Skolan, som är omstridd och mycket försenad, ska stå klar till hösten 2022.

  • Publicerad 14:26, 9 apr 2019

Skolans bygglov är fortfarande inte klubbat. Trots det har byggställningar rests kring den före detta brandstationen vid Tellusborgsvägen och Bäckvägen.

Stadens skolfastighetsbolag Sisab bekräftar att det är skolbygget som har dragit igång.

– Ja, nu börjar det. I denna etapp påbörjas in- och utvändiga arbeten på befintlig byggnad, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikatör på Sisab.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad ska bevaras och bli en del av nya skolan. De jobb som görs nu i och utanpå huset är renoveringsarbeten som får utföras trots att bygglovet inte är taget, men innan en helt ny, fem våningar hög, skolbyggnad kan resas bakom stationen måste alla formella handlingar vara klara.

Oro för överklagan

Bland föräldrar i Kransen har det funnits en oro att bygglovet också ska överklagas, så att skolbygget, som redan är rejält försenat, drar ut på tiden ytterligare.

Kampen om ny skola splittrar Kransen

Trots risken för överklaganden räknar Sisab med en stor byggstart av det nya huset i oktober och att grundskolan, som ska rymma 900 elever i årskurserna F-9, hinner bli klar till höstterminen 2022.

Vy från sydväst, från skolgården mot huvudentrén. Foto: Tengbom

Vy från norr och korsningen Tellusborgsvägen - Bäckvägen. Foto: Tengbom

Förutom arbetena i och på gamla brandstationen ska stora markarbeten runt stationen snart starta.

Mer plats för gående och cyklister

Ledningar ska flyttas och korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen ska skjutas söder ut. Tanken är att skapa en mer trafiksäker miljö närmast skolan. Det kommer också bli mer plats för gående och cyklister men parkeringsplatserna på södra sidan av Tellusborgsvägen kommer att försvinna.

År 2014 började staden planera att en grundskola ska byggas på platsen. Tre år senare gav högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, grönt ljus åt skolan när en sista överklagan av detaljplanen avslogs.