Ny skiss. Så här är de nya husen tänkta att se ut. Foto: Aros Bostad

Nu startar omstritt bygge vid Gärdet

Efter kritik, överklaganden och upprivna domar. Nu startar bygget av de omstridda lägenheterna på Värtavägen – som har fått en ny look.

  • Publicerad 07:28, 3 maj 2018

Det är i korsningen Värtavägen/Furusundsgatan, där det tidigare bland annat huserat en mack och replokaler, som cirka 130 nya lägenheter ska byggas. Men planerna har varit omstridda och protesterna från bland annat närboende har varit högljudda bland annat för att den planerade byggnaden inte passar in bland övriga hus på Gärdet. De nya husen fick även avslag i mark- och miljödomstolen som bland annat menade att de inte passar in i omgivningen. Den domen fick både staden och fastighetsägaren Aros Bostad att se rött och de fick också rätt i högsta instans.

Byggherren rasar efter domstolens nej till "Minecraft-huset" på Gärdet

Så nu, efter åratal av skrivbordsjobb, är det dags att skrida till handling.

Aros Bostad har precis fått godkänt med rivning av den befintliga fastigheten och väntar bara på ett slutbesked från staden. Om en månad är tanken att starta arbetet.

– Det känns fantastiskt spännande att få komma igång. Det är en efterlängtad start, säger Rikard Wiss, projektgenomförandechef på Aros Bostad.

– Vi börjar invändigt med det mesta som är lättrivning. Sedan blir det mer tung rivning, hela fastigheten ska ju plockas ned.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Rivningsarbetet är beräknat att pågå en bit in i hösten och sedan sätter bostadsbyggandet igång.

– Sedan börjar schaktningsarbeten direkt för att få arbetet att tagga i varandra och bli effektivt. Planeringen pågår för fullt, säger Rikard Wiss.

Ändrat utseende

I slutet av 2020 är det planerat för de första inflyttningarna. Men redan i slutet av förra året startade försäljningen av den första etappen med 40 lägenheter. På projektets hemsida finns idag 30 lägenheter till salu.

– Vi har ett tiotal lägenheter bokade. Det är ett avvaktande marknadsläge generellt, speciellt i innerstaden. Men vi ser ändå en efterfrågan av bostäder med mer unika lägen, framförallt större unika våningar. Vi kommer säljstarta fler etapper framöver, säger Ulrika Jakobsson marknads- och försäljningschef, på Aros Bostad.

På projektets hemsida finns även helt nya skisser på husen. Och de har bytt utseende men det har inte att göra med tidigare kritik enligt företaget.

– Det nya utseendet passar bra in på Gärdet och blir ett fint inslag på den här platsen. Det kommer harmonisera bra med tidigare bebyggelse, säger UIrika Jakobsson.

Tidigare skiss. Så här såg husen ut vid tidigare planering. Foto: Double action/Axeloth

Idag. Så här ser det ut på platsen nu, men snart startar alltså rivningsarbetet. Foto: Per Brandt