Ombildning. Nu har flera lägenheter fått informationsbrev om ombildningar i Stockholm. (OBS! Genrebild!) Foto: Sacharias Källdén

Nu startar Stockholm ombildningarna

Nu har de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm skickat ut information om ombildningar till cirka 12 644 berörda lägenheter.

  • Publicerad 13:30, 21 maj 2019

Igår skickades information om ombildningar ut till boende i de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm: Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Totalt berörs 2 326 lägenheter i Familjebostäders bestånd, 3 518 ur Svenska Bostäders och cirka 6 800 ur Stockholmshems.

Många undantag

Men många kommunala lägenheter i de elva utpekade områdena kommer inte att ombildas. Dessa räknas som undantag. Anledningen bakom detta är att de kan vara nyproducerande eller nyrenoverade enligt bostadsbolagen.

Ombildningar väcker blandade känslor

– Hit räknas nyproduktioner som färdigställts de senaste tio åren, fastigheter som har haft en omfattande renovering de senaste tio åren eller att de kan ha ett kulturhistoriskt värde eller vara strategiskt viktiga för staden. Det kan också bero på fastighetstekniska skäl, som att det kan vara komplicerat att skilja ombildningslägenheterna från närliggande fastigheter, säger Helena Jergander, pressansvarig för Familjebostäder.

Totalt räknas cirka 9 317 lägenheter som undantag ur samtliga bostadsbolags bestånd.

Stadens kriterier

För att ett område ska bli aktuellt för ombildning finns två kriterier. För det första ska hyresrätter utgöra mer än 60 procent av samtliga bostadstyper i området. För det andra ska andelen allmännyttiga hyresrätter vara fler än de privatägda.

Minst 50 procent av hyresgästerna i en fastighet ska teckna intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande om ombildning för att en sådan ska bli aktuell.

Här vill grönblå ombilda hyresrätter

Grönblå styret i Stockholm har också beslutat att möjligheten till ombildning kommer att upphöra när andelen hyresrätter i ett område når 60 procent eller om andelen kommunala hyresrätter blir mindre än 50 procent.

– Eftersom då uppfylls inte längre våra kriterier, säger Helena Walentowicz, pressekreterare för bostadsborgarråd Dennis Wedin (M).

31 december 2019 är sista datum för intresseanmälan för ombildning. Då ska en komplett och godkänd sådan vara hyresvärden till handa.

I nuläget finns ingen information om ytterligare framtida utskick.

Mer om ombildningar

Om man inte vill

För den som inte önskar ombilda i en fastighet som ändå ombildas, finns möjligheten att bo kvar i samma lägenhet. Dock med en bostadsrättsförening som hyresvärd istället för ett av de tre kommunala bostadsbolagen.

Värdering och slutdatum

Innan ett pris kan sättas på en fastighet måste den värderas. Detta görs av ett oberoende värderingsföretag som är inköpt av Stockholms stad. För att detta ska bli av måste en bostadsrättsförening vara registrerad och en intresseanmälan lämnad. När föreningen har gjort en ekonomisk plan utifrån värderingen kan man slå fast ett pris för bostadsrätten.

Värderingen av fastigheten tar bland annat hänsyn till fastighetens skick, framtida renoveringsbehov och i vilket område fastigheten ligger.

Om det bildas många bostadsrättsföreningar i ett område kan tiden för när en komplett och godkänd intresseanmälan påverka vilka föreningar som kan få ombilda innan processen stoppas.

Visa merVisa mindre

Aktuella områden

De elva områden där ombildningar ska tillåtas har pekats ut av den grönblå majoriteten i Stockholms stad; 

Rinkeby

Grimsta

Husby

Hökarängen

Rågsved

Hässelby Gård

Fagersjö

Skärholmen

Bagarmossen

Västertorp

Sätra

Visa merVisa mindre