TIO ÅR. Nu inleds förberedande arbeten för att Sundbybergs station till 2029 ska ligga under markplan. Stationen planeras ha tre entréer, som i dag mot Sundbybergs centrum samt mot Solna Business Park och Lilla Alby. Foto: Jonny Andersson

Nu startar tunnelbygget i Sundbyberg

Med start i påskhelgen får Sundbybergsborna – i synnerhet pendlarna – en försmak av vad som väntar när järnvägen under tio år ska ner i tunnelrör under stadskärnan.

  • Publicerad 09:02, 10 apr 2019

I påskhelgen rullar inga tåg mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Det har dock ingenting med startskottet för Trafikverkets arbete med tunnelbygget genom Sundbyberg att göra, utan om spårarbete mellan Spånga och Barkarby.

Men i slutet av april tar Trafikverket plats i Sundbyberg. Platskontor och byggbodar ska ställas upp på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan - Löfströms allé (bakom Järnvägsgatans Thai).

– Den parkeringen stängs av, säger Maria Taylor, kommunikationsansvarig på Trafikverket.

I samband med att parkeringen blir byggcentrum stängs återvinningsstationen och FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling, söker i samarbete med kommunen en ersättningsplats.

Två tunnelrör om tio år

1,4 kilometer tunnel ska år 2029 gå igenom Sundbybergs stationsområde. Tunnelmynningarna är i höjd med Ekensbergsvägen och en bit bortanför Löfströms allé.

De närmaste åren handlar om ledningsomläggning för att bereda plats för tunnelarbetet och för att tågen ska kunna ta sig förbi Sundbybergs station under arbetet med tunnlarna. Förberedelserna inleddes redan i fjol när spåren på östra bangården revs.

– För hela utbyggnaden är det omkring 500 ledningsobjekt (kan även vara brunnar). Detta arbete kommer pågå under flera år. Först ut är ledningsarbeten på Stationsgatan som börjar i vår, de arbetena beräknas pågå under cirka ett års tid, säger Maria Taylor.

I samband med ledningsarbetet på Stationsgatan stängs rampen ner i gångtunneln, men innan dess byggs en trappa. Trappan ner till gångtunneln placeras mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet i förlängningen av Stationsgatan. Hissen kommer att vara kvar.

En annan märkbara förändring sker vid Löfströms allé där trafiksituationen förändras i maj. Då påbörjas arbetet med ledningarna på bron och Trafikverket stänger av ett körfält samt västra gång- och cykelbanan.

Oklar när Järnvägsgatan stängs

Just utmed Löfströms allé och Marabouparken kommer fler förändringar ske. Ytterligare parkeringsplatser försvinner (vid Folkhögskolan) och gång- och cykelvägar stängs helt eller delvis.

Det är ännu oklart när Järnvägsgatan stängs av för ledningsomläggning. Någon gång i höst är beskedet Maria Taylor kan ge. Och hon tipsar om att det går att inhämta information under fliken "aktuellt i ditt område" på www.trafikverket.se/malarbanan.

Tunnelarbetet kommer igång tidigast 2021 och beräknas pågå i åtta år. Då ska tågen kunna gå vid sidan om bygget.

2026 beräknas tåg kunna köras på två spår i norra tunnelröret och arbetet med södra tunnelröret ta fart. 2029 ska fyra järnvägsspår löpa parallellt i två tunnelrör. De två yttre ska vara ämnade för fjärrtåg och de inre för lokaltrafik.

TRE.

Första tunneln klar 2026

2019 inleds i april så kallade förberedande arbeten på Sturegatan. Under året görs en granskning av järnvägsplan som ställs ut tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen.

2019 inleder Trafikverket vibrations- och buller-mätningar och besiktningar på berörda fastigheter.

2020 ska järnvägsplan fastställas.

2021 ska Mark- och miljödomstolen pröva projektets påverkan på grundvatten. Under 2021 är det beräknad byggstart för järnvägsanläggningen.

2026 beräknas två spår öppnas i det första tunnelröret.

2029 ska fyra järnvägsspår gå i två tunnlar under Sundbybergs stadskärna.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Staden vill ändra 504:ans rutt

Nyheter Önskar förbättra kommunikationen till idrottsanläggningar Sundbybergs stad vill se en ny sträckning av buss 504 för att Ursviksbor ska få det enklare att komma till simhallen och andra idrottsanläggningar på Sundbybergs IP.fredag 19/4 15:30

Hur brukar du fira påsk?

Nyheter Resa till fjällen, gå på äggjakt eller bara ta det lugnt. Svaren blev många när vi frågade folk på stan hur de brukar fira påsk.torsdag 18/4 10:37

Hon är häxa i Blåkulla – på riktigt

Nyheter Feministen Rosie Björkman kom ut för 30 år sedan Hon tvekar inte att kalla sig häxa. Men Rosie Björkman kokar varken grodsoppa eller äter små barn.torsdag 18/4 5:57