Brobygget. Sett från Veddestasidan. Foto: Mikael Andersson

Nu stoppar kommunen bygget av Veddestabron

Nu drar Järfälla Kommun i handbromsen –bygget av Veddestabron avbryts. En bro ska upp så småningom, men man vill nu tänka om vad gäller designen och utformningen.

  • Publicerad 14:54, 28 jul 2015

– Det är klart att det är en stor sak att stoppa ett pågående bygge. Men vi har känt i och med den nya utvecklingen av Barkarbystaden och den nya tunnelbanan att det var dags att tänka om. Sedan är det komplicerat när det är många parter inblandade, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun.

De förändrade byggplanerna för Barkarbystaden, från 5 000 nya bostäder till över 15 000 påverkar området och Veddestabron. Ursprungligen skulle spårvägen gå över bron, som skulle bli 40 meter bred för att även ha plats med bil, cykel – och gångtrafikanter. När det sedan blev bestämt att tunnelbanans blå linje skulle byggas ut mellan Akalla och Barkarby ändrades spelplanen, och tanken på spårvägen slopades. Enligt Emelie Grind är tanken nu att den nya bron ska bli ungefär 28 meter bred.

Kommer kosta 30 miljoner

Enligt muntlig information från Järfälla kommun kommer det att kosta cirka 30 – 35 miljoner kronor att avbryta bygget. Men enligt Emelie Grind är det i nuläget svårt att slänga sig med exakta siffror.

– Entreprenören som hade avtalet med Trafikverket har rätt till kompensation på grund av att jobbet avslutas. Men förhoppningsvis kan vi ha nytta av de redan utförda arbetena på platsen när vi gör den nya bron. Innan dess är det svårt att säga vad detta omtag kommer att kosta.

Totalt har Järfälla kommun gått in med 275 miljoner som medfinansiering av projektet Mälarbanan. I det ska bland annat Veddestabron och en sekundär entré till Jakobsbergs station ingå, men exakt hur mycket pengar som gått till specifika delar återstår att redas ut.

– Det som sker nu är att vi ska gå igenom vilka pengar som Trafikverket har kvar i sin budget, och hur mycket vi måste skjuta in.

”Mer konstnadseffektivt”

Ursprungligen skulle Trafikverket bygga bron 13 meter bred, och sedan skulle kommunen bygga ut den till 40 meter. I det nya avtalet funderar man istället på att låta Trafikverket bygga ut den helt, till 28 meter.

– Att få det gjort i ett svep verkar vara mer kostnadseffektivt, och bron kommer att vara lättare att underhålla då kommunen tar över driften, säger Emelie Grind.

Veddestabron

Beräknas bli klar 2017.

Kostnad: I en första etapp har Järfälla betalat 275 miljoner kronor. Exakt hur mycket av de pengarna som gått åt är oklart. Kostnader påverkas nu av att bron blir mindre bred, men att stoppa bygget är i sig kostsamt – enligt preliminiära uppgifter går detta på cirka 30 miljoner konor.

Slutgiltig kostnad för den ursprungliga 40 m­eters breda bron uppskattades sluta på cirka 600 miljoner kronor.