Sett från väst. Konceptbild på hur skolan kan komma att se ut från Björnmossevägen. Foto: Max Arkitekter

Nu tar nya Björnbodaskolan ett kliv närmare byggstart

Det planerade bygget av den nya Björnbodaskolan kryper allt närmare. Nu har allmänheten fått säga sitt, och i höst väntas planen för den nya skolan antas.

  • Publicerad 11:09, 6 aug 2020

Nu har ännu ett steg tagits mot ett färdigställande av planerna för nya Björnbodaskolan i Vinsta, som innebär att gamla F–3-skolan rivs för att ge plats åt en F–9-skola med plats för 1 200 elever.

Efter att allmänheten fått säga sitt om förslaget under en granskningsperiod, kommer nu staden sammanställa allt till en enhetlig plan. Det som de flesta boende i området har haft invändningar mot är att skolan blir för stor, sett till elevantalet.

Nu görs planen för nya Björnbodaskolan om

"Finns behov av skolplatser"

Men staden har inga planer på att göra skolan mindre.

– Den delen av planen ligger kvar. Det finns ett behov av skolplatser och i Björnboda finns goda förutsättningar att möta det. Ytorna är tillräckliga och vi gör bedömningen att det går att sköta rent logistiskt, säger Alexander Hansson-Göl, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Ändrad placering

En sak i planen som däremot har förändrats är skolans placering.Tidigare ritades skolan in närmare Skattegårdsvägen, men det hade inneburit för stort ingrepp på naturen, var bedömningen. I stället placeras skolbyggnaden där den gamla i dag står.

– Vi vill bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken på skolgården, och behålla mer trafikseparerande miljöer, säger Alexander Hansson-Göl.

Den plan som nu tas fram förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden i höst. Rivning och nybygge kan påbörjas nästa år, och om allt rullar på som tänkt kan den nya skolan stå klar 2025.

Vart ska eleverna ta vägen?

Under byggtiden kommer de som idag går på Björnbodaskolan behöva flytta, men vart är ännu inte bestämt.

– Vi kan inte lämna besked om det i dagsläget, utan vi återkommer om det i höst, säger Gunnar Wohlin, grundskolechef i Hässelby-Vällingby.