PLAN. Nu har du chansen att påverka hur stadsdelens parker utvecklas. Foto: Ulrica Andersson

Nu tar Rinkeby-Kista fram en ny parkplan

Parkplanen är ett dokument som beskriver hur stadsdelens grönområden och parker kan bevaras och utvecklas. Den håller på att uppdateras och nu vill stadsdelsförvaltningen vill få in synpunkter.

  • Publicerad 07:00, 6 sep 2019

Ett av stadsdelens alla strategiska dokument är en parkplan, där det beskrivs hur parker och grönområden ska bevaras och utvecklas. Nu håller stadens tjänstemän på att uppdatera parkplanen och vill ha in synpunkter från invånarna.

– Det ska vara ett levande dokument som uppdateras allt eftersom. Det säger Jolanda Lemberg, landskapsingenjör på stadsdelsförvaltningen.

Den senaste versionen av planen släpptes 2009, och den nya planen hoppas man kunna klubba under året.

– De största skillnaderna mot tidigare är att nu har vi med fler stycken som handlar om klimatutmaningar. Det är ekosystemtjänster, biologisk mångfald, spridningsvägar för växter och djur, och så vidare.

– Dessutom har trygghet fått ett eget kapitel. Det handlar om sådant som belysning och röjning, men också om olovlig trafik, fortsätter hon.

Stadsdelen har bett om synpunkter på planen vid ett par tidigare tillfällen, och nu är det sista chansen för den här omgången.

– Vi har fått reda på att vissa av våra parker och naturområden är väldigt populära. Det handlar framför allt om Järvafältet, Akalla by och Husby gård. Alla tre ligger våra invånare väldigt varmt om hjärtat. Dessutom är parklekarna av stor betydelse, som knutpunkter för familjer.

– Vad gäller utmaningar så är det den olovliga trafiken som är den största utmaningen; framför allt buskörning med mopeder. Vi arbetar med lås och bom, men det är en utmaning att det samtidigt ska vara tillgängligt för blåljusfordon.

Jolanda Lemberg säger att jämfört med andra stadsdelar, så har Rinkeby-Kista god tillgång på grönområden och parker.

– Vi ligger väldigt bra till vad gäller lekplatser, parklekar och så vidare. Det är bara bad som saknas, men då har vi våra plaskdammar, och snart Järva utomhusbad, istället. De brukar vara väldigt uppskattade.

stadsdelens hemsida finns hela dokumentet att läsa. Synpunkter kan lämnas fram till den 11 september.

Lämna synpunkter

Fram till den 11 september kan du lämna synpunkter.

Skriv "Parkplan" som rubrik och mejla eller posta dina tankar om parkplanen senast den 11 september till rinkeby-kista@stockholm.se

Riktlinjer, ur parkplanen

Alla stockholmare bör ha:

högst 200 meter till närmaste park.

högst 500 meter till närmaste stadsdelspark.

högst 1000 meter till ett friluftsområde, eller möjlighet att enkelt ta sig till ett sådant med kollektivtrafik.

Bad (strandbad eller utomhusbassäng) inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik.

Blomprakt inom 500 meter.

Bollspel/bollek inom 500 meter.

Lek (naturlek eller lekplats) inom 200 meter. Parklek inom 500 meter.

Löpträning inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik.

Odling inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik.

Utsikt inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik

Vattenkontakt inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik.

Pulkaåkning inom 500 meter.

Skridskoåkning inom 1000 meter eller enkelt nåbart med kollektivtrafik.

Stockholm Direkt