Visionskiss. Alvik östra, fågelvy från öster. Foto: Amanda Wahlén, Sweco

Nu tas nästa steg i byggplanerna för östra Alvik

I framtiden är Stockholms stads plan att Alvik ska bli en förlängning av innerstan. Nu har ett start-PM för första etappen godkänts.

  • Publicerad 16:32, 18 dec 2019

Eftersom Alvik är så pass stort, har det i planarbetet delats upp i två program: Alvik östra och Alvik västra.

Först ut är Alvik östra (se faktaruta). Där föreslås totalt 1 800 nya bostäder, idrottshall, en skola på Alviksberget och hela sex nya förskolor. För att dessa ska få plats planeras flera byggnader att rivas, bland annat kontor vid Alviks strand. Samtidigt beskrivs målet vara att den bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull samt delar av skogsmarken på Alviksberget ska bevaras.

Läs även: SE BILDERNA: Så blir Alviks nya bostadskvarter

Längs vattnet i Alviks strand ska det fortfarande finnas möjlighet att hänga, och promenadstråk samt ett torg vid Alviks strands station ska byggas.

– Det finns ett förslag på att man ska iordningställa en strandpark som sträcker sig från Tvärbanebron till Sjöpaviljongen, säger Per Jerling, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Synpunkter på trafiksituationen

I våras skedde ett samråd, och flera remissinstanser har tyckt till. Bland annat hade miljöförvaltningen synpunkter på vattenkvaliteten, som man tror kan påverkas negativt till följd av strandparken.

Synpunkterna gäller även en konstgjord ö som planeras intill, dock är inte tanken att människor ska kunna vara på ön.

Vidare lyftes trafiken som ett problem, detta då bostäderna närmast Drottningholmsvägen riskerar utsättas för buller från både bilar och tunnelbanan.

"Om det inte är möjligt att tillskapa en bullerskyddad sida blir byggnaderna olämpliga för bostäder", står det i miljöförvaltningens utlåtande.

Läs även: Politiker överens: Fixa trafiken innan nya Alvik byggs

Enligt Per Jerling kommer alla synpunkter från samrådet att behandlas i den kommande fasen, planarbetet.

– Det finns väldigt många osäkerhetsfrågor som vi ska utreda vidare. Vi studerar utformningen, detaljer och ser om man kan spara ytterligare kontorsbyggnader. Även trafiksituationen ska utredas ytterligare, säger han.

Planarbetet innebär att man påbörjar en detaljplan, som sedan ska skickas ut på nytt i form av samråd, preliminärt hösten 2021. Efter det ska synpunkter samlas in, detaljplanen ska granskas och sedan godkännas. Enligt den preliminära tidsplanen kan ett antagande för Alvik östra komma att vara aktuellt i slutet av 2022.

Visionsskiss. Solbryggan i Tranebergs strand. Planen är att utveckla den befintliga kajen med en solterass. Foto: Amanda Wahlén, Sweco

Stadsutveckling Alvik

Alvik östra: Innefattar Alviks strand, Tranebergs strand och delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen.

Alvik västra: Alviks station, depån och spårområdet samt delar av omgivande områden och bebyggelse.